FacebookTwitterLinkedIn

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” alocă peste 51,6 milioane de lei pentru lucrări ce vizează creşterea gradului de siguranţă în alimentarea consumatorilor din zona de sud a Capitalei, racordaţi în staţia 400/220/110/10 kV Bucureşti Sud.

Reprezentanții Transelectrica au explicat într-o postare pe site-ul de licitații publice că scopul acestei investiții este acela de a crește calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi creşterea siguranţei şi a redundanţei în alimentarea utilizatorilor reţelei electrice de transport, amplificarea puterii staţiilor de 110 kV şi 10 kV, având în vedere creşterea capacităţilor energetice ale operatorilor de distribuţie din zona Bucureşti.  

„În cadrul lucrării de investiţii se vor instala două unităţi de transformatoare 250 MVA 400/110/20 kV ce vor realiza amplificarea puterii la nivelul Staţiei Bucureşti Sud şi vor realiza flexibilizarea schemei de alimentare prin legătura directă între staţiile de 400 kV şi 110 kV. În vederea racordării acestor unităţi de transformare se vor instala celule de 400 kV şi 110 kV izolaţie clasică respectiv în SF6, se va realiza sistemul de comandă control protecţie şi contorizare aferent acestor unităţi de transformare şi celulelor nou montate”, se specifică în anunţ.

În acest sens, Transelectrica organizează o licitaţie deschisă iar criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate – preţ. Durata contractului este de 24 de luni. Achiziţia nu intră sub incidenţa acordului privind achiziţiile publice. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 1 februarie 2023, ora 15:00.