FacebookTwitterLinkedIn

Oficialii din Ministerul Agriculturii au anunțat că, pentru 2022, ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor, ajunge la 96 de milioane de lei, din care peste 72,7 milioane de lei provin din credite bugetare.

„Suma alocată ajutorului de stat pentru anul 2022 este de maximum 96 milioane de lei, din care peste 41,6 milioane de lei sunt destinate speciilor de taurine, bubaline, porcine şi ecvine, iar peste 54,3 milioane de lei pentru speciile ovine şi caprine”, se arată într-un comunicat al MADR.

Schema de ajutor de stat are ca termen de aplicare data de 31 decembrie 2022.

Conform proiectului, „ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii animalelor”.

Intensitatea ajutorului de stat este de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice, respectiv de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Potrivit proiectului, solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează serviciile menţionate anterior, acreditate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ) „Prof. dr. G. K. Constantinescu” pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi/sau pentru determinarea calităţii genetice a raselor de animale.

De asemenea, solicitanţii trebuie să încheie cu beneficiarii, crescători de animale, cărora le prestează serviciile menţionate anterior contracte care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora.