FacebookTwitterLinkedIn
 1. REGULAMENT

Prezentul regulament se aplică pentru evenimentul Forbes Kids Festival organizat de BP PUBLISHING MEDIA denumit în continuare Organizator și definește regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie să le respecte, precum și drepturile și obligațiile Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest regulament, fără o înștiințare în prealabil a Participantului, iar orice modificare va fi afișată pe site-ul www.forbes.ro.

Prin prezența la eveniment, Participantul se obligă să respecte acest regulament.

2 BILETE, ACCES, PARTICIPARE

 1. 1. Bilete

Există un singur tip de bilet pentru festival: intrare libera cu înregistrare pe platforma Eventbrite, la link-ul: https://www.eventbrite.com/e/forbes-kids-festival-registration-46968193130

Înregistrarea asigură accesul Participanților pe 7 iulie 2018, program 10:00-19:00 pe pajiștea Mogoșoaia (Palatele Brâncovenești)

2.2 Acces

Accesul minorilor (0-18 ani) în cadrul festivalului se va face DOAR ÎNSOȚIȚI DE MINIM UN ADULT și supravegheați în permanență de către acesta/aceștia.

2.3 Participarea

Participarea adulților (părinților/tutorilor) și minorilor însoțiți de către aceștia la eveniment se face pe răspunderea adulților (părinților/tutorilor) care îi însoțesc, inclusiv cu privire la următoarele:

a) persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă risc își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

b) Pentru zonele de joacă, distracție și sport și alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul festivalului, participanții adulți (părinți, bunici, alte rude sau tutori) se vor asigura că minorii pe care îi însoțesc dețin condiția fizică și psihică pentru participare.

Spectacolele pot include și puternice efecte de lumină care ar putea dăuna copiiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale Organizatorul nu își asumă nicio răspundere.

2.4 Persoanele cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber pe teritoriul festivalului prin înscriere prealabilă. Având în vedere locul desfășurării, pot exista secțiuni deluroase, ceea ce înseamnă că uneori accesul nu va fi foarte ușor.

Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu handicap, astfel cum este reglementat în art. 21 alin. (3)-(4) din Legea nr. 448/2006, pentru evenimentele sau spectacolele organizate de noi, alocăm un număr total de 100 invitații.

O invitație este valabilă pentru 1 persoană pentru 7 iulie 20l8 (un copil cu handicap, un adult-însoțitor, un adult cu handicap grav sau accentuat și însoțitorul acestuia).

Participanții minori cu handicap/majori cu handicap grav sau accentuat trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un adult în calitatea de însoțitor.

Pentru înscrierea oricărei persoane cu dizabilități (în situațiile prevăzute mai sus), vă rugăm să ne trimiteți solicitarea dvs. cu 21 de zile calendaristice înainte de ziua evenimentului, pe adresa de e-mail evenimente@forbes.ro împreună cu următoarele informații și documente:

– numele minorului cu handicap și numele însoțitorului acestuia;

– certificatul medical emis în condițiile legii al minorului din care să reiasă tipul și gradul handicapului;

– documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor (părinte/tutore legal);

– numele persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat și numele însoțitorului acesteia;

– certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului (grav sau accentuat);

– documentul din care sa reiasă calitatea de însoțitor.

Însoțitorul este pe deplin răspunzător atât în timpul evenimentului cât și anterior/ulterior acestuia de orice manifestare a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea festivalului. Organizatorul este exonerat de orice răspundere.

Accesul la festival se va face numai pe bază de documente de identitate, atât pentru persoana cu handicap, cât și pentru însoțitorul acesteia.

3. ESTE INTERZIS:

 1. accesul în spațiul în care se desfășoară Festivalul cu băuturi alcoolice;
 2. accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase (incluzând arme albe sau alte obiecte care reprezintă pericol public);
 3. accesul cu recipiente de sticlă, materiale inflamabile, animale de companie, pixuri cu laser;
 4. comercializarea de produse in zonele de festival fara acordul organizatorilor;
 5. consumul de substanțe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;
 6. accesul animalelor oriunde în perimetru;

4. VIDEO / FOTO

Este STRICT INTERZIS accesul în perimetrul festivalului fără autorizația organizatorului pentru camere video profesionale și semi-profesionale, inclusiv pentru camere foto ce dețin obiectiv detașabil. Posesorii unor astfel de echipamente sunt obligați să se supună predării acestora în custodie temporară.

Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio și video în care pot fi cuprinse imagini și voci ale artiștilor prezenți la festival, dar și ale Participanților (inclusiv ale copiilor). Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Participanții la festival înțeleg că datele cu caracter personal constând în imaginea proprie și voce vor fi colectate astfel și prelucrate în scopul mediatizării evenimentului (inclusiv pentru publicitatea ce va fi făcută pentru evenimente viitoare). Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, site-ul www.forbes.ro) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Prelucrarea acestor date nu se va face în niciun alt scop. Organizatorul garantează că a implementat proceduri tehnice și organizatorice pentru protejarea acestor date și că prelucrarea se va face în mod legal conform Regulamentului European 679/2016.

Persoanele care apar în filmările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizator sau alți participanți.

Pe toată durata evenimentului înregistrările audio și video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor.

 1. REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA FESTIVALULUI

Vă recomandăm să evitați conflictele și să vă respectați reciproc. Evenimentul este un spațiu de relaxare, special creat pentru a avea o ambianță cât mai plăcută din toate punctele de vedere.

Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și prevederile enumerate în acest Regulament.

Participanților nu le este permis să desfășoare orice fel de activități care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului și va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanții sunt obligați ca în incinta festivalului să respecte și să nu distrugă mediul înconjurător, inclunzând construcțiile și spațiile verzi aferente.

Participanții iau la cunoștință că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

Consumul de droguri este ilegal și strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

Înotul în lacul din incinta festivalului este interzis.

 1. SECURITATEA

Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat și acreditat. În timpul evenimentului participanții sunt obligați să respecte agenții de securitate, să colaboreze cu aceștia și să le respecte instrucțiunile în caz de urgență.

În caz de incidente de violenta sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

 1. PRIM AJUTOR

Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor, în cazul în care este necesar.

 1. OBIECTE PIERDUTE

Obiectele pierdute și găsite trebuie aduse la Info Desk (zona va fi marcată pe harta festivalului și aflată la intrarea pe pajiștea Mogoșoaia). Proprietarii le pot recupera după ce urmează procedura de identificare a persoanei a obiectului pierdut.

După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 15 zile după care le va dona sau le va distruge.

 1. COPII PIERDUȚI

Copiii pierduți și găsiți trebuie aduși la Info Desk (zona ce va fi marcată pe harta festivalului și se află la intrarea pe pajiștea Mogoșoaia). Părinții îi pot recupera după ce urmează procedura de de identificare a copilului.

 1. SANCȚIUNI

Organizatorul are dreptul de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

 1. CAZ MAJOR

În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul Regulament.

 1. INFORMAȚII

Pentru copii se recomandă utilizarea căștilor pentru protecție fonică și păstrarea unei distanțe rezonabile față de echipamentul de sonorizare de la scenă. În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător sau supravegheați în acest sens răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din zona de festival revine integral părinților sau însoțitorilor acestora.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele pagube personale produse.

Evenimentul va avea loc indiferent de condițiile meteorologice, în limite normale pentru public și artiști. În caz de furtună sau alte evenimente extraordinare (caz fortuit), Organizatorul poate decide oprirea desfășurării Festivalului și evacuarea perimetrului.

Data desfășurării festivalului poate fi modificată unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele programului artistic.

Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul festivalului care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau neglijări.

Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale în zona de festival pentru a se putea asigura de respectarea prezentului regulament.

Nu sunt tolerate excepții de la aceste reguli, încălcarea prezentului regulament putând duce la evacuarea persoanei în cauză din zona de festival și interzicerea accesului în zona de festival.

Persoanele care încalcă acest regulament, inițiază sau participă la evenimente care tulbură ordinea, vor fi imediat escortate în afara perimetrului festivalului, accesul lor va fi interzis la festival, iar organizatorul va anunța instituțiile abilitate ale statului, dacă va fi necesar.

Vă mulțumim!

#forbeskids #forbeskidsfestival