FacebookTwitterLinkedIn

Oficiul Național al Registrului Comerțului  (ONRC) are în vedere modernizarea serviciilor de e-guvernare, prin achiziționarea și punerea în funcțiune a unui nou sistem IT. 

Proiectul va fi finanțat din fonduri proprii și va avea o durată de doi ani și două luni de la data atribuirii contractului. Ofertele vor fi deschise în partea a doua a lunii octombrie.

“Dezvoltarea sistemului electronic integrat presupune realizare amenajare spații tehnice, livrare și instalare infrastructură hardware, livrare și instalare infrastructură software, analiză, proiectare, dezvoltare, migrare date, servicii de testare software, acceptanță și trecere în producție sistem informatic, servicii de instruire și suport tehnic/stabilizare”, se arată în caietul de sarcini al procedurii de atribuire.

Oficiul Național al Registrului Comerțului utilizează la nivel național, încă din 2012, un sistem informatic integrat, care asigură servicii online destinate comunității de afaceri prin intermediul unui portal dedicat. Instituția operează acest sistem la sediul central, la sediile celor 42 de oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale și sediile birourilor teritoriale.