FacebookTwitterLinkedIn

Raiffeisen Bank listează prima emisiune de obligațiuni sustenabile la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), în valoare de 500,85 milioane de lei. Valoarea obligațiunilor emise până în prezent de Raiffeisen Bank depășește 3 miliarde de lei, a anunțat banca.

“Suntem mândri că, prin această emisiune de obligațiuni, marcăm o nouă premieră pe piața de capital locală (…)”, a declarat Romulus Mircea, Director Executiv Managementul Activelor și Pasivelor la Raiffeisen Bank.

Obligațiunile au intrat la tranzacționare astăzi, 31 august, au o maturitate de 5 ani și o dobândă fixă anuală de 8,9%.

Cel puțin 50% din fonduri vor fi direcționate către IMM-uri din regiuni subdezvoltate, locuințe accesibile, acces la servicii esențiale de sănătate, educație și infrastructură.

Diferența va fi alocată finanțării proiectelor care susțin tranziția verde (clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, de eficiență energetică, transport și agricultură ecologice, proiecte de prevenire și control al poluării, economie circulară, administrarea durabilă a resurselor de apă).