FacebookTwitterLinkedIn

Rezultatele financiare din 2016 încorporează rezultatele BCC doar din ultimele luni ale anului 2016, iar ale Patria Bank în totalitate.

La 31 decembrie 2017, activul băncii se reduse cu 0,7%, față de anul anterior, până la 3,59 de miliarde de lei.

La 31 decembrie 2017, activul total al băncii se menține la un nivel similar cu cel înregistrat la 31 decembrie 2016, dar prezintă evoluții pozitive în structură datorită creșterii ponderii creditelor în total active. Activele lichide (disponibilitățile în casierie, conturile la Banca Centrală, creanțele asupra instituțiilor de credit, portofoliul de active financiare – deținute pentru tranzacționare, disponibile în vederea vânzării și investițiile păstrate până la scadență) au scăzut cu 7,1% comparativ cu nivelul înregistrat la 31 decembrie 2016, datorită redirecționarii excedentului de lichiditate în activitatea comercială (Bugetul de vânzări de credite noi a fost realizat în proporție de 126% în anul 2017)”, se precizează în raportul financiar al băncii.

Valoarea netă a creditelor și avansurilor acordate clientelei în 2017 a crescut cu 10,5% comparativ cu începutul anului, până la 1,32 de miliarde de de lei, ca urmare a tuturor liniilor de activitate: Retail, Micro, Agro și IMM care au generat credite noi în valoare de 694 de milioane de lei.

„Față de buget, se prezintă o deviație explicată de ipoteza bugetară prin care s-a considerat achiziția unui portofoliu de credite în valoare de 100 milioane de euro. În cursul anului, banca a participat activ în mai multe procese de achiziții, dar fără că acestea să se materializeze”, se subliniază în raportul băncii.

Depozitele atrase de la clientela nebancară au crescut, la 31 decembrie 2017, cu 1,1% față de începutul anului, până la 3,25 de miliarde de lei. Depozitele erau la un nivel cu 11% mai mare decât în buget, acest nivel nefiind influențat de procesul de optimizare a rețelei prin care Banca a închis 27 de unități teritoriale, în cursul anului trecut.

Banca își păstrează un nivel ridicat al activelor lichide în bilanț (52%). Raportul Credite/Depozite a înregistrat în anul 2017 nivelul de aproximativ 44,5%, mult sub media sistemului bancar de 80,30% (conform datelor statistice furnizate de BNR pentru luna septembrie 2017), ceea ce denotă faptul că rezervele de lichiditate necesare creșterii creditării sunt încă la un nivel foarte ridicat, mult peste nivelul pieței”, se mai scrie în raportul citat.

Momentul oportun

Venitul total din exploatare (venitul total bancar) a scăzut cu 37,8% față de aceeași perioada a anului precedent, până la 142,54 de milioane de lei. Unul dintre motivele scăderii este reducerea venitului net din dobânzi cu 29,8% (44,3 milioane de lei), pe fondul scăderii cu 26,4% a veniturilor din dobânzi la credite și a scăderii cu 39,5% (9,5 milioane de lei) a dobânzilor aferente portofoliului de titluri de stat, scăderi compensate de o reducere cu 22% a cheltuielilor cu dobânzile plătite clientelei (în contextul în care volumul depozitelor atrase a crescut cu doar 1% în aceeași perioada).

De asemenea, scăderea veniturilor din exploatare a fost cauzată de scăderea veniturilor din dobânzi la credite, care este influențată de diferența între ajustările de valoare justă aferente portfoliului fostei BCC, ajustări care au fost reluate pe venituri în 2016 în proporție mai mare decât în anul 2017. Diferența care se reflectă printr-o scădere a veniturilor din dobânzi înregistrate în anul 2017 față de anul precedent.

Venitul net din comisioane s-a redus cu 3,3%decât în aceeași perioada a anului precedent, în condițiile reducerii numărului de unități teritoriale, în cursul anului trecut.

Cheltuielile operaționale s-au diminuat cu 21,7% (45,7 milioane de lei), față de aceeași perioada a anului precedent, evoluție generată de procesul de reorganizare a băncii, atât la nivelul centralei și centrelor operaționale, cât și din optimizarea acoperirii teritoriale prin rețeaua de agenții, precum și că urmare a sinergiilor rezultate în urmă procesului de fuziune.

Ajustările de depreciere aferente creditelor și avansurilor acordate clientelei au înregistrat o diminuare de 72% (45,2 milioane de lei), pe fondul evoluției favorabile a procesului de colectare și recuperare.

„Banca își propune să îmbunătățească performanță financiară și se așteaptă să devină profitabilă în 2018, pe măsură ce va reuși plasarea eficientă a lichidității excedentare (aflată la un nivel de peste 700milioane de lei) și care din motive strategice a fost menținută pe parcursul anului 2017, realizând obiectivele de creștere organică și achiziții strategice, obiective care considerăm că vor oferi investitorilor încredere în banca și vor stimula participarea la operațiunile viitoare ale băncii pe piață de capital”, se subliniază în raportul financiar al Patria Bank.

Patria Bank avea un portofoliu de clienți activi de circa 180.000, la finele anului trecut. Nouă Patria Bank, cea de la finele anului trecut este prezentă în 63 de orașe, prin 85 unități bancare. Nouă banca urmărește utilizarea de canale de distribuție variate și parteneriate strategice, în scopul penetrarii unor nișe neacoperite de piață.