FacebookTwitterLinkedIn

„Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) s-a întrunit în data de 26 februarie 2018. În cadrul ședinței au fost dezbătute aspecte care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic. Totodată, în cadrul ședinței CNSM au fost discutate, potrivit atribuțiilor legale, aspecte referitoare la organizarea și funcționarea CNSM și componența comisiilor tehnice ale CNSM, respectiv Comisia tehnică privind riscul sistemic și Comisia tehnică privind gestiunea crizelor financiare. Următoarea ședință este planificată a avea loc în luna aprilie 2018”, se scrie într-un comunicat de presă al Comitetului.

Aceasta a fost cea de-a cincea ședință a Comitetului, prima fiind în data de 11 aprilie 2017. Cu excepția primei ședințe în care s-au discutat aspecte organizatorice, după următoarele trei (14 iunie 2017, 9 octombrie 2017 și 18 decembrie 2017), CNSM a prezentat detaliat toate aspectele discutate în cadrul acestora și deciziile luate.

Astfel, în cursul anului trecut, primul an de funcționare, acest Comitet a dat zece recomandări.

Pentru fondul creșterii ROBOR, Comitetul de Macroprudenţialitate a recomandat BNR-ului să implementeze un amortizor de capital pentru riscul sistemic aplicabil tuturor expunerilor, începând cu 30 iunie 2018

În precedenta ședință, cea din 18 decembrie, CNSM a recomandat implementarea unui nou amortizor, de capital pentru riscul sistemic, care să fie aplicabil tuturor expunerilor, începând cu 30 iunie 2018.

CNSM a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, prin care se implementează Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

În prezent, Consiliul general al CNSM este alcătuit din trei membri ai BNR și trei ai ASF: Mugur Isărescu (Guvernatorul BNR și președintele CNSM), Florin Georgescu (Prim-viceguvernatorul BNR), Liviu Voinea (Viceguvernatorul BNR, coordonator al activității de stabilitate financiară), Leonardo Badea (Președintele ASF); Ovidiu Răzvan Wlassopol (Prim-vicepreședintele ASF), Ion Giurescu (Vicepreședintele ASF, sectorul sistemului de pensii private).

Celor șase li se adaugă trei reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice: Eugen Orlando Teodorovici (ministrul), Attila György (secretar de stat responsabil cu coordonarea promovării cadrului legal aferent piețelor financiare) și Tiberiu Valentin Mavrodin (secretar de stat responsabil cu coordonarea managementului trezoreriei și datoriei publice). De asemenea, Petre Tulin, directorul general al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, participă la ședințele Consiliului general, dar nu are drept de vot.

În plus, acest Comitet are sediul în clădirea BNR-ului.