FacebookTwitterLinkedIn

Scopul acestui amortizor este de a susține procesul de administrare adecvată a riscului de credit și de creștere a rezilienței sectorului bancar împotriva unor șocuri neanticipate, pe fondul unor circumstanţe structurale nefavorabile.

Soldul creditelor acordate de bănci este de aproximativ 120 de miliarde de euro, fiind mult mai reduse comparativ cu cel de 170 de miliarde de euro al depozitelor. Problema este că au început să se acorde tot mai multe credite, iar, pe fondul creșteri ROBOR, ratele plătite lunar riscă să ocupe o pondere mult prea mare din veniturile obținute de populație, chiar de peste 70% dintr-un salariu.

Lanțul internațional de farmacii Dr.Max a finalizat contractul de achiziție a grupului românesc A&D Pharma

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează dobânzile la creditele în lei, era de 2,12%, astăzi, potrivit datelor afișate de Banca Naţională a României (BNR).

Indicele ROBOR la trei luni era 0,92%, la începutul lunii septembrie, și 0,87%, la începutul acestui an. În primele trei luni ale anului, acest indice a variat între 0,80% și 0,87%, iar nivelul de 0,90% l-a depășit în data de 18 august. Din 18 septembrie a început să crească accelerat.

„Măsura va putea fi implementată după parcurgerea procesului de notificare prealabilă a autorităților europene, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile la nivelul UE. De asemenea, Consiliul a recomandat ca nivelul amortizorului să fie calibrat la nivelul de 0%, 1% sau 2%, în funcție de valorile medii ale ultimelor 12 luni (septembrie 2016 – august 2017) ale indicatorilor privind rata creditelor neperformante și gradul de acoperire cu provizioane, aferenți fiecărei instituții de credit individuale”, au anunțat reprezentanții CNSM.

Cele mai recente date ale Băncii Centrale arată că rata creditelor neperformante era de 7,64%, la finalul lunii octombrie.

BNR a identificat un singur risc sistemic ridicat la adresa stabilității financiare a României – creșterea ratei dobânzii. Problema demografică poate amplifica mult orice risc

În plus, CNSM a recomandat ca BNR-ul să reevalueze indicatorii și pragurile utilizate în procesul de calibrare a amortizorului de capital pentru riscul sistemic cu o frecvență semestrială, pentru a monitoriza în timp real progresul privind rezoluția creditelor neperformante.

CNSM a făcut această recomandare, după ce a evaluat vulnerabilitățile identificate la nivelul sectorului bancar, cu un potențial impact negativ asupra rezilienței acestuia. Una dintre vulnerabilități este problema creditelor neperformante, o preocupare care se află și pe agenda factorilor de decizie din Uniunea Europeană și la nivel global, astfel că este nevoie de rezolvarea acesteia cât mai curând. Alte vulnerabilități sunt: tensionarea echilibrelor macroeconomice interne și caracterul incert al contextului regional și internațional.

În vederea abordării acestor vulnerabilități, a fost analizată oportunitatea implementării unui amortizor de capital pentru riscul sistemic, fiind urmărite două obiective: (a) încurajarea eforturilor băncilor de curățare a bilanțurilor, fără afectarea altor indicatori de prudențialitate, în contextul unei posibile reluări a tendinței ascendente a creditelor neperformante și (b) protejarea stabilității financiare, în ipoteza persistenței tensionării echilibrelor macroeconomice și a incertitudinilor regionale și mondiale”, au mai precizat reprezentanții Consiliului.

Consiliul general al CNSM a făcut aceste recomandări într-o întrunire în data de 18 decembrie 2017, pentru a patra oară în acest an.

Recomandare: menținerea amortizorului anticiclic de capital pentru instituții de credit la 0%

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Macroprundențialitate i-a mai recomandat BNR-ului (Recomandarea nr. R/8/2017) menținerea amortizorului anticiclic de capital pentru instituții de credit la 0%, concomitent cu monitorizarea evoluțiilor privind îndatorarea sectorului populației. Acest nivel a fost implementat începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Această recomandare a fost făcută, după ce s-a observat că deviația de la tendința pe termen lung a îndatorării totale se menține în teritoriul negativ la finalul celui de-al treilea trimestru al anului 2017. Totuși, la nivel sectorial se observă o menținere a semnalelor referitoare la existența unor vulnerabilități cu privire la creditarea populației, în timp ce prețurile pieței imobiliare rezidențiale s-au menținut pe o traiectorie ascendentă. Aceste observații au fost făcute în cadrul evaluării periodice privind recalibrarea instrumentului macroprudenţial amortizorul anticiclic de capital (CCB), realizată în conformitate cu Recomandarea CERS 2014/1 cu privire la orientări privind stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital.

Pe baza datelor furnizate de planurile de finanțare ale instituțiilor de credit pot fi extrase informații cu un caracter anticipativ cu privire la evoluția creditării sau pentru identificarea, într-o fază incipientă, a unor vulnerabilități sau acumularea unor eventuale riscuri la adresa stabilității financiare. Întrucât aceste analize ar putea permite pregătirea și activarea/ dezactivarea timpurie a instrumentelor macroprudențiale, crescând în acest mod eficiența și eficacitatea acestora, CNSM a recomandat ca BNR să evalueze periodic impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală”, au mai anunțat reprezentanții Consiliului de Macroprundențialitate.

BNR lansează în circulație bancnote și monede cu noua stemă a României, începând din ianuarie 2018

CNSM a fost înființat în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Consiliul general al CNSM este alcătuit din trei membri ai BNR și trei ai Autorității de Supraveghere Financiară: Mugur Isărescu (Guvernatorul BNR și președintele CNSM), Florin Georgescu (Prim-viceguvernatorul BNR), Liviu Voinea (Viceguvernatorul BNR, coordonator al activității de stabilitate financiară), Leonardo Badea (Președintele ASF); Ovidiu Răzvan Wlassopol (Prim-vicepreședintele ASF), Ion Giurescu (Vicepreședintele ASF, sectorul sistemului de pensii private).

Celor șase li se adaugă trei reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice: Ionuț Mișa (ministrul), Attila György (secretar de stat responsabil cu coordonarea promovării cadrului legal aferent piețelor financiare) și Tiberiu Valentin Mavrodin (secretar de stat responsabil cu coordonarea managementului trezoreriei și datoriei publice). De asemenea, Petre Tulin, directorul general al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, participă la ședințele Consiliului general, dar nu are drept de vot.