FacebookTwitterLinkedIn

Capacitatea Uniunii Europene de a împiedica oligarhii să primească fonduri UE este limitată, din cauza sistemelor de raportare extrem de fragmentate și a lipsei de cooperare din partea țărilor Uniunii.

Într-un raport din proprie inițiativă adoptat cu 409 voturi pentru, 61 împotrivă și 42 abțineri, Parlamentul European subliniază „amploarea fără precedent” a grupurilor oligarhice care utilizează instrumente guvernamentale sau practici infracționale pentru a beneficia de fondurile UE, cu membri ai guvernelor naționale și alți deținători de funcții politice făcând parte din oligarhia din unele state membre.

În același timp, capacitatea UE de a împiedica oligarhii să primească fonduri UE este limitată, în principal din cauza modalităților de raportare extrem de fragmentate, potrivit deputaților, care citează „sute de sisteme de raportare regionale, naționale și interregionale”, care nu dezvăluie întotdeauna beneficiarii finali ai fondurilor agricole și de coeziune ale UE.

Textul raportului menționează, de asemenea, „probleme deosebite” și o inegalitate clară în ceea ce privește alocarea fondurilor agricole ale UE în Bulgaria, Cehia, Ungaria, Slovacia și România.

Mai mult, potrivit OLAF, România a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de fraudă dintre toate statele membre ale UE în 2018 și 2019, iar fermele mici și mijlocii din România se confruntă cu un nivel ridicat de birocrație în ceea ce privește accesul chiar și la sume mici de finanțare și subvenții.

Pentru a consolida protecția intereselor financiare ale UE, Parlamentul European propune:

– reiterează apelul urgent adresat Comisiei de a institui la nivelul UE un sistem digital de raportare și monitorizare interoperabil, care să dezvăluie beneficiarii finali și agregați ai fondurilor UE;

– solicită introducerea unui plafon anual al UE pentru plățile din bugetul UE către o persoană fizică, cu ocazia revizuirii Regulamentului financiar. Deputații sugerează stabilirea sumei totale anuale pe persoană fizică pentru fondurile agricole de 500.000 EUR pentru plățile din primul pilon și de 1.000.000 EUR pentru plățile din cadrul celui de-al doilea pilon;

– sugerează înăsprirea normelor Regulamentului financiar al UE prin includerea unei definiții explicite a „intereselor profesionale conflictuale” și consolidarea dispozițiilor privind conflictele de interese care se aplică la pregătirea bugetului;

– îndeamnă Comisia să utilizeze „pe deplin și imediat” instrumentele sale pentru a proteja bugetul UE, inclusiv Regulamentul privind condiționalitatea legată de statul de drept și procedura prevăzută la articolul 7; ;

– solicită Consiliului să autorizeze resurse pentru organismele UE care protejează interesele financiare ale UE (OLAF, Europol și Procurorul european/EPPO) și care se confruntă cu „un deficit cronic de personal”.