FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Finanţelor propune, printr-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă, înființarea unei structuri de specialitate pentru monitorizarea indicatorilor rezultaţi din execuţia bugetară, precum şi a altor date şi informaţii gestionate de instituţie.

Conform notei de fundamentare a proiectului, monitorizarea indicatorilor rezultaţi din execuţia bugetară şi alte date şi informaţii gestionate de Ministerul Finanţelor la ordonatorii de credite se va realiza începând cu data de 1 iulie 2024.

Ori de câte ori se constată depăşiri cu peste 20% faţă de costul mediu al achiziţiilor de produse/servicii/echipamente şi/sau execuţie de lucrări sau costul mediu al cheltuielilor curente şi de capital aferente unor instituţii publice similare, după caz, entitatea nou înfiinţată sesizează structura de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.

Structura nou înfiinţată va emite anual Rapoarte privind monitorizarea indicatorilor de performanţă pe care le prezintă guvernului României pentru analiză şi aprobare, notează Agerpres.

De asemenea, proiectul mai prevede completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Inspecţie Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanţelor şi ale structurilor teritoriale de inspecţie economico-financiară din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzute de OUG nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico financiare şi de OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

Atribuţiile acestei entități vor viza şi controlul procedurilor de achiziţie publică şi al cheltuielilor cu materiale şi servicii, cheltuielilor de protocol, organizare de evenimente, cheltuielilor de investiţii, precum şi a altor categorii de cheltuieli efectuate din fondurile publice de ordonatorii de credite atât de la nivelul autorităţilor publice centrale cât şi de la nivelul autorităţilor publice locale.