FacebookTwitterLinkedIn

Marcel Boloș, care a preluat portofoliul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în 3 mai, a prezentat raportul instituției pe care o reprezintă: semnarea acordului de parteneriat cu Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027; emiterea și livrarea celor 2,5 milioane de carduri sociale; măsuri pentru proiecte de infrastructură; buget de 500 milioane euro pentru eficiența energetice a întreprinderilor; granturi de 300 milioane de euro pentru retehnologizare.

Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat pentru perioada 2021-2027

Comisia Europeană a anunțat în luna iulie aprobarea Acordului de Parteneriat cu România, document strategic național prin care sunt stabilite obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene pentru perioada 2021-2027.

Documentul prevede o alocare totală constituită din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime de 45,1 miliarde euro, din care 31,5 miliarde euro alocare europeană și 13,6 miliarde euro contribuție națională.

S-au emis și livrat toate cele 2,5 milioane de carduri sociale oferite prin programul „Sprijin pentru România”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu instituțiile partenere, a încheiat emiterea și distribuirea cardurilor aferente primei etape a Programului ”Sprijin pentru România”, pe care sunt încărcate ajutoarele sociale în patru tranșe a câte 250 de lei pentru aproximativ 2,5 milioane de români.

Cea de-a doua emisiune de carduri va include, pe lângă cele 2.480.613 de persoane care au primit carduri, persoanele omise din listele inițiale și pe cele devenite eligibile începând cu 1 iulie 2022, numărul estimat de noi beneficiari fiind de 150.000.

Măsuri pentru dezvoltarea economică și pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene

Guvernul a adoptat, prin ordonanță de urgență, reglementările care asigură continuitatea proiectelor de infrastructură, dar și prevederi privind ajustarea prețurilor. În acest moment, valoarea proiectelor de apă și apă uzată aflate într-un stadiu avansat de pregătire este de 2,3 mld euro, fiind necesară asigurarea sursei de finanțare pentru inițierea demersurilor în domeniul achizițiilor sectoriale, până la aprobarea PODD.

În contextul creșterii prețurilor care afectează sectorul construcțiilor, actul normativ adoptat extinde domeniile care beneficiază de reglementare specială,  respectiv infrastructura de transport sau de transport de interes naţional sau european, infrastructură majoră apă-apă uzată şi deşeuri.

Același act normativ reglementează și situaţia suprapunerilor de lucrări finanţate din fonduri europene prin programe operaţionale distincte. Astfel, pentru proiectele de infrastructură din sectorul de apă și apă uzată şi proiectele care au ca obiect infrastructura rutieră realizate integral sau în parte pe același amplasament, se dispune obligaţia autorităților locale de a corela graficul de execuție a infrastructurii rutiere cu graficul de execuție a rețelelor de apă și apă uzată la emiterea autorizației de construire, sub sancţiunea de a suporta în tot sau în parte costurile generate de lipsa de corelare.

Buget de 500 milioane euro pentru granturi destinate eficienței energetice a întreprinderilor

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare se alocă un buget de 500 milioane euro pentru finanțarea investițiilor în măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri.

„IMM-urile vor putea accesa granturi pentru două tipuri de investiții: o primă categorie vizează reabilitarea termică a clădirilor industriale, pentru a gestiona costurile de funcționare și costurile cu activitatea curentă, iar cea de-a doua este destinată producerii de energie verde”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Granturile ce vor fi acordate acestei categorii de beneficiari au valoarea minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 500.000 euro, cu excepția celor acordate în baza schemei de minimis, unde valoarea maximă este de 200.000 euro.

Granturi pentru retehnologizare în valoare de 300 milioane de euro

De asemenea, a fost aprobată o ordonanță de urgență prin care a IMM-urile din industria alimentară și a construcțiilor vor putea contracta granturi de investiții necesare retehnologizării în valoare de 300 milioane euro, din Programul Operațional Competitivitate. Valoarea granturilor este cuprinsă între 50.000 și 500.000 de euro, iar numărul estimat de beneficiari este de peste 2.000.

Autoritățile locale au acces la 500 milioane euro pentru investiții în producerea de energie din surse regenerabile

O altă măsură adoptată este menită să ofere autorităților locale acces la finanțare europeană pentru investiții în producerea de energie din surse regenerabile. Bugetul alocat acestui tip de investiții este de 500 milioane euro prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Facilități fiscale și finanțare europeană pentru parcurile de specializare inteligentă

Tot în luna iulie s-a reglementat modalitatea de finanțare a parcurilor de specializare inteligentă, bazate pe un concept partenerial care să contribuie la generarea de soluții și produse ale întreprinderilor, creșterea colaborării cu organizațiile de cercetare și inovare, asigurarea transferului tehnologic și implementarea de tehnologii noi.

Se acordă astfel facilități fiscale, pentru constituirea, implementarea și realizarea unui parc de specializare inteligentă, care este definit ca „un amplasament delimitat, în care se desfășoară activități de inovare, cercetare, dezvoltare experimentală, transfer de cunoștințe, transfer tehnologic al unor rezultate referitoare la un produs/serviciu/proces inovator obținute prin activități de cercetare dezvoltare inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, producție de serie/serie zero, individuală, precum și alte categorii de activități specifice domeniilor de specializare inteligentă”.

12 milioane euro, ajutoare pentru mame și nou-născuți

Mamele și copiii nou-născuți din categoriile cele mai defavorizate vor primi un ajutor în valoare de 2.000 lei, în primele 3 luni de la nașterea copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic. Ajutoarele vor fi acordate în limita a 12 milioane euro, sumă alocată prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

100 milioane euro, fonduri europene pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finanța, prin Programul Operațional Capital Uman, decontarea cheltuielilor pentru satisfacerea nevoilor de bază și sprijinul persoanelor strămutate provenite din zona conflictului armat din Ucraina începând cu data de 24 februarie 2022.

Măsura se adresează cetățenilor ucraineni, străinilor sau apatrizilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și Republica Moldova. Sprijinul financiar va fi acordat pe bază de cost unitar (sumă fixă), în contextul în care, de la izbucnirea conflictului din Ucraina și până la jumătatea lunii mai, aproape 1 milion de cetățeni ucraineni au intrat pe teritoriul României