FacebookTwitterLinkedIn

Titlurile pot fi cumpărate de către persoanele fizice cu vârste de peste 18 ani la data efectuării subscrierii. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele din prospectul de emisiune.

În perioada 26 noiembrie – 14 decembrie a.c., titlurile pot fi cumpărate prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului și subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română – S.A, astfel:

  • în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2018 de la unitățile operative ale Trezoreriei Statului.
  • în perioada 26 noiembrie – 13 decembrie 2018 prin rețeaua de oficii poștale ale Companiei Naționale Poșta Română, din mediul urban, iar în perioada 26 noiembrie – 12 decembrie 2018 din mediul rural.

Valoarea maximă a subscrierii pe fiecare investitor este de 200.000 lei pentru subscrierile realizate prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și 200.000 lei pentru subscrierile realizate prin subunitățile poștale din rețeaua C.N. Poșta Română.

„În perioada de subscriere investitorii au posibilitatea să solicite anularea sumei subscrise, depunând o cerere de anulare. După încheierea acesteia, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale prin care se atestă calitatea acestora de moștenitori”, informează Ministerul Finanțelor.

După încheierea perioadei de subscriere Ministerul Finanțelor Publice va organiza o tombola pentru toti investitorii în cadrul programului Tezaur – ediția Centenar. Astfel, 1.000 de investitori selectați vor primi un bonus de dobândă în valoare de 5.000 lei, care va fi acordat în perioada imediat următoare declarării câștigătorilor.