FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat un proiect de act normativ privind un ajutor excepţional, în sumă de peste 129 de milioane de lei, pentru a sprijini fermierii din sectorul zootehnic.

Conform Ministerului Agriculturii, resursele financiare totale necesare implementării schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic au o valoare totală de 129,166 milioane de lei, echivalentul sumei de 26,1 milioane euro, care se asigură astfel: 63,075 milioane de lei (12,745 milioane euro echivalent) finanţare externă nerambursabilă şi 66,091 milioane de lei (13,354 milioane euro) de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 pentru MADR cu această destinaţie.

Valoarea totală a schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic este repartizată astfel: 71,759 milioane de lei (14,5 milioane euro) pentru sectorul suine; 57,407 milioane de lei (11,6 milioane euro) pentru sectorul avicol.

Ajutoarele de adaptare excepţionale se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine sau păsări. Valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 150.000 euro în sectorul suine, respectiv 100.000 euro în sectorul

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producţie deţinută este de 200 euro/UVM pentru capacitatea de producţie animale de reproducţie (scroafe şi/sau scrofiţe montate), 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie suine la îngrăşat.

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producţie deţinută este de 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie găini reproducţie rase grele şi/sau tineret de reproducţie, găini ouătoare şi/sau tineret de înlocuire şi de 20 euro/UVM pentru capacitatea de producţie pui de carne, pui de curcă, precum şi pui de găină eclozionaţi şi/sau pui de curcă eclozionaţi pe serie.

Ajutorul excepţional vizează aproximativ 250 potenţiali beneficiari în sectorul suin, cu aproximativ 553.988 UVM capacitate de producţie, şi aproape 310 beneficiari în sectorul avicol, cu aproximativ 2.243.643 UVM capacitate de producţie. Plata ajutoarelor excepţionale se vor efectua  până la data de 30 septembrie 2022.