FacebookTwitterLinkedIn

Forbes România i-a invitat pe cei mai importanți lideri din mediul de afaceri local să vorbească despre lecțiile învățate/trăite în anul 2023 și despre provocările anului 2024 în proiectul editorial #lecțiipentru2024

Tiberiu Stoian, CEO Exonia Holding

Care este cuvântul ce caracterizează cel mai bine anul 2023?

Pe fondul crizelor suprapuse din anii anteriori, care au avut un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din România, prin perturbarea gravă a lanțurilor de aprovizionare, afectarea cererii de consum și generarea de incertitudine în privința viitorului economic, noile măsuri fiscale și schimbările politice au creat o atmosferă ambiguă pentru investitori și antreprenori. Numeroasele runde electorale planificate pentru anul 2024 au adus în prim-plan campaniile politice și instabilitatea politică, ceea ce a generat incertitudine cu privire la viitorul politic al țării și la eventualele schimbări de politică fiscală.

Contextul geopolitic global instabil, cu conflicte armate, tensiuni între state și schimbări semnificative în economia mondială, a accentuat incertitudinea în ceea ce privește exporturile, importurile și parteneriatele internaționale ale României. În acest context, mediul de afaceri din România se confruntă cu provocări și riscuri semnificative, ceea ce face ca incertitudinea și impredictibilitatea să fie cuvinte-cheie ce caracterizează anul 2023. Este esențial ca liderii companiilor, în special cele antreprenoriale din România, să fie atenți la aceste provocări, să își adapteze strategiile și să își pună „centura de siguranță”, pentru a conduce prin acest mediu „offroad”.

Care au fost motivele dumneavoastră de îngrijorare pentru afacerea pe care o conduceți în anul 2023? Care sunt rezultatele activității companiei/grupului, comparativ cu estimările de la început anului?

Din păcate, ne-am obișnuit să avem motive de îngrijorare și, cel mai probabil, tindem să devenim imuni, cu condiția să ne „vaccinăm” din timp cu măsuri eficiente, pentru a le contracara pe cât posibil. Modificările în legislația fiscală pot avea un impact și asupra profitabilității și planurilor de afaceri ale companiilor din grupul Exonia. Taxele mai mari și noile reglementări pot necesita ajustări ale strategiilor financiare, mai ales în contextul unor investiții substanțiale pe care le avem în derulare chiar în această perioadă.

Fluctuațiile în cerere, costurile de producție și disponibilitatea resurselor financiare pot afecta rezultatele financiare ale multor companii autohtone. Cu runde electorale iminente, instabilitatea politică poate genera incertitudine referitoare la direcția politicilor publice, ceea ce ar putea influența deciziile de investiții și de dezvoltare ale partenerilor noștri.

Starea de incertitudine continuă să influențeze cererea și comportamentul consumatorilor, ceea ce ar putea necesita adaptări neprevăzute în strategiile de marketing și distribuție ale companiei noastre, mai ales în contextul în care peste 70% din ambalajele fabricate de Exonia au ca piețe de desfacere țările din vestul Europei și SUA.

Din punctul de vedere al rezultatelor noastre financiare, aferente anului 2023, acestea s-au înscris în prognozele pe care le-am făcut la începutul anului, înregistrând o ușoară scădere a cifrei de afaceri în contextul reducerii costurilor materiilor prime, dar mai ales ca urmare a strategiei grupului Exonia de creștere a cotei de piață, inclusiv prin politici de flexibilizare a prețurilor și prin dezvoltarea de noi parteneriate, în vederea creșterii volumelor trimise în piață prin intermediul distribuitorilor autorizați, atât din România, cât și din restul țărilor Uniunii Europene. Îmbucurător este faptul că, prin implementarea unor inovații pe fluxurile de producție, indicatorii de profitabilitate – în special ai diviziei noastre de producție a ambalajelor biodegradabile – nu au fost afectați.

Cum au influențat crizele suprapuse și noua situație geopolitică (continuarea războiului din Ucraina și izbucnirea conflictului din Israel) activitatea companiei dumneavoastră?

Crizele suprapuse și situația geopolitică, cum ar fi continuarea războiului din Ucraina și izbucnirea conflictului din Israel, pot influența semnificativ activitatea companiilor și antreprenorilor din România. Tensiunile geopolitice pot afecta fluxul de bunuri și materii prime din și către regiune. În cazul în care o
companie depinde de importuri sau exporturi din zonele menționate, aceasta ar putea întâmpina dificultăți legate de aprovizionare și costuri crescute de transport.

Conflictelor geopolitice li se poate asocia volatilitatea monedelor, ceea ce poate afecta costurile de tranzacție și profitabilitatea companiilor care fac afaceri internaționale sau care au datorii în valută. O altă consecință ar putea fi creșterea prețului petrolului și al altor materii prime, care poate
afecta costurile de producție ale companiilor din diferite sectoare.

Conflictul geopolitic este posibil să ducă la o incertitudine crescută pe piețele financiare globale și, astfel, să afecteze investițiile și fluxurile de capital către România. Mai mult, ar putea afecta și comportamentul consumatorilor și preferințele lor de consum. Acest lucru ar genera un impact asupra cererii pentru produse și servicii ale companiilor, ceea ce ar fi cel mai grav, în opinia mea. Monitorizarea constantă a evenimentelor internaționale, diversificarea surselor de aprovizionare și evaluarea riscurilor pot contribui la adaptarea la aceste condiții în schimbare și la minimizarea impactului negativ asupra activității lor.

Care sunt punctele tari și punctele slabe ale mediului de afaceri din România în contextul social și economic actual?

Pentru că sunt un optimist, prefer să mă refer prima dată la punctele tari ale mediului de afaceri. Forța de muncă calificată este, fără îndoială, un punct tare. România dispune de o forță de muncă calificată în domenii precum IT, inginerie și industria farmaceutică. În plus, constat că o parte a muncitorilor români calificați revin în România după mulți ani de activitate în tările vest-europene. Acest lucru poate atrage investiții străine și dezvoltare economică.

Comparativ cu alte țări europene, România oferă costuri competitive în ceea ce privește forța de muncă și chiriile pentru spații de birouri sau fabrici, chiar dacă nu pentru toate domeniile (confecția de textile a devenit scumpă în România și nerentabilă pentru marii operatori din domeniu). Industria IT a înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani, cu o forță de muncă bine pregătită, ceea ce a atras multe investiții străine. Deși există forță de muncă calificată în anumite domenii, sistemul de educație și pregătirea profesională necesită îmbunătățiri și adaptări
majore pentru a răspunde cerințelor pieței. Investițiile în infrastructură sunt în curs de desfășurare, inclusiv autostrăzi și rețele de transport feroviar, ceea ce poate îmbunătăți conectivitatea și logistica.

Sunt însă și multe puncte slabe care caracterizează mediul de afaceri din România. Corupția și birocrația excesivă, schimbările frecvente în guvern și în legislația fiscală, dar și tensiunile politice pot reprezenta obstacole pentru atragerea de investitori și pot afecta mediul de afaceri. Există inegalități semnificative între regiuni în ceea ce privește dezvoltarea economică și accesul la infrastructură, ceea ce poate crea provocări pentru companiile care doresc să se extindă în întreaga țară.

Aș concluziona că, în general, mediul de afaceri din România oferă oportunități, dar și provocări. Pentru a profita de avantaje și a depăși obstacolele, companiile trebuie să fie pregătite să gestioneze riscurile și să adapteze strategiile în funcție de mediul aflat în continuă schimbare. De asemenea, abordarea colaborativă între sectorul public și cel privat poate contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri din țară, deși nu sunt optimist că se va întâmpla curând.

Acum, înaintea unui an electoral complex, ce așteptări aveți de la autoritățile române?

Înaintea unui an electoral cu multiple scrutine programate, mi-am formulat o serie de „revendicări”, pe care le fac publice cu diferite ocazii când sunt invitat să mă adresez reprezentanților mediului politic. Este crucial ca autoritățile să asigure un climat politic și fiscal stabil și previzibil, pentru a oferi încredere investitorilor și antreprenorilor. Schimbările frecvente în politica fiscală și în legislație pot crea incertitudine și descurajează clar investițiile.

Ar trebui să continue eforturile de combatere a corupției și de îmbunătățire a transparenței în administrația publică. O guvernare etică și corectă este esențială pentru dezvoltarea economică durabilă și pentru creșterea încrederii în instituțiile statului. România se confruntă cu numeroase provocări structurale, cum ar fi sistemul de sănătate, educația și infrastructura. Așteptările mele includ implementarea reformelor pentru a aborda „chirurgical” aceste probleme și a asigura o creștere economică sustenabilă. Investițiile în sistemul de educație și pregătirea profesională sunt esențiale pentru a asigura o forță de muncă calificată și competitivă.

Autoritățile ar trebui să promoveze inițiative pentru alinierea competențelor cu cerințele pieței muncii. Promovarea mediului de afaceri ar trebui să fie o prioritate și nu este, cel puțin momentan. De asemenea, autoritățile ar trebui să sprijine mediul de afaceri prin simplificarea birocrației, reducerea costurilor administrative și îmbunătățirea condițiilor pentru investiții și inovație.

Cu alte cuvinte, este important ca promovarea antreprenoriatului și a inovației să reprezinte o prioritate, dar din păcate puțini decidenți politici conștientizează acest lucru, ba chiar sunt și unii ostili când vine vorba despre inițiativă privată. Dezvoltarea infrastructurii, inclusiv a autostrăzilor și a rețelei de transport, este crucială pentru conectarea eficientă a regiunilor și pentru sprijinirea dezvoltării economice în zonele mai puțin dezvoltate, dar în special reprezintă o condiție a creșterii competitivității, inclusiv a ambalajelor fabricate de Exonia, pe piețele externe.

Este important ca autoritățile să monitorizeze și să gestioneze cu atenție situația financiară a țării pentru a evita dezechilibrele economice și pentru a menține stabilitatea financiară. De asemenea, ar trebui să stabilească o comunicare deschisă și consultări frecvente cu noi, în calitate de reprezentanți ai mediului
de afaceri, pentru a înțelege nevoile și preocupările noastre, pentru a dezvolta politici care să promoveze creșterea economică, să acționeze cu responsabilitate și să aibă în vedere interesele pe termen lung ale țării și ale cetățenilor săi.

Care sunt principalele trei puncte ale strategiei dumneavoastră de business pentru anul viitor?

Diversificarea portofoliului de ambalaje sustenabile, 100% biodegradabile, este prioritatea noastră, în cadrul planului de afaceri pe care am început să îl implementăm încă din prima parte a anului 2022. Digitalizarea și inovația reprezintă al doilea pilon al dezvoltării fabricilor noastre. M-am convins că
investițiile în tehnologie și inovație chiar fac diferența. Analizăm permanent modul în care putem îmbunătăți procesele de afaceri, și oferim soluții inovatoare care să satisfacă nevoile clienților și să ofere un diferențiator produselor lor prin intermediul ambalajelor noastre.

Dezvoltarea și păstrarea relațiilor, în special cu clienții din categoria key account, reprezintă un aspect important, mai ales în contextul în care liniile de producție profesionale ale fabricii Exonia sunt destinate producției de volume medii și mari. Fidelizarea clienților existenți și atragerea de noi clienți este o prioritate constantă. Lucrăm la o strategie inovativă de marketing și dezvoltare de noi servicii cu valoare adăugată, care cu siguranță vor consolida relațiile cu clienții și vor spori loialitatea acestora.

Care considerați că vor fi cele mai mari provocări la nivel mondial, dar și pentru industria/domeniul în care activați, în anul 2024?

Conform specialiștilor, problemele legate de schimbările climatice, inclusiv creșterea temperaturilor și evenimentele meteorologice extreme, ar putea afecta producția, transportul și stocarea materiilor prime necesare, ducând la perturbări în lanțurile de aprovizionare. Pierderea biodiversității poate afecta resursele naturale utilizate în industria noastră de producție de ambalaje, precum lemnul, hârtia și materiile prime vegetale. De asemenea, ar putea duce la schimbări în cerințele reglementărilor pentru utilizarea acestor resurse și pentru gestiunea deșeurilor în vederea combaterii poluării și promovării sustenabilității. Companiile din industria ambalajelor trebuie să se adapteze la noile cerințe legislative și să găsească modalități de a respecta aceste reglementări.

Consumatorii și reprezentanții companiilor devin din ce în ce mai conștienți de problemele legate de mediu și doresc ambalaje sustenabile, ceea ce ar putea avantaja domeniul nostru de activitate. Din acest motiv, la fabrica Exonia, suntem în faza de testare a unor noi categorii de ambalaje prietenoase cu mediul,
cu potențial să schimbe în bine obiceiul de consum, pe care abia așteptăm să le prezentăm public.

În ceea ce privește strict industria de producție a ambalajelor sustenabile, îmbunătățirea gestionării deșeurilor și creșterea ratei de reciclare a ambalajelor sunt priorități și provocări majore. Pentru a fi cu adevărat sustenabile, ambalajele trebuie să fie fabricate cu utilizarea eficientă a resurselor și să aibă un impact minim asupra mediului. Acest lucru necesită inovații în materiale și procese de producție. La Exonia am implementat programe de educare a consumatorilor cu privire la importanța ambalajelor sustenabile, prin care să îi încurajăm să facă alegeri responsabile. Guvernul ar trebui să implementeze, la nivel național, campanii bine mediatizate de conștientizare a importanței sustenabilității.

Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.