FacebookTwitterLinkedIn

La finalul anului 2021, Guvernul României a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Printre actele normative completate regăsim şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, unde Guvernul a decis introducerea unui nou articol şi a unei Anexe. Astfel, potrivit Art. (6 ind. 1) din Legea nr. 241/2005, “Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexă la prezenta lege”.

Prevederea intră în vigoare de la data de 1 martie 2022 și reprezintă o nouă provocare pentru mediul de business românesc. “În cadrul contribuabililor corecți, măsura nu ar trebui privită din perspectivă de sancțiuni, ca o măsură de pedepsire. Mai ales, știm, în practică o serie de contribuabili nu dețin resurse necesare temporar pentru achitarea acestor obligații fiscale. De aceea spunem, când ne referim la obligații fiscale, acestea fac trimitere la definițiile din codul fiscal și cel de procedura fiscală”, a declarat Iulian Ardeleanu, Director General al Direcției Generale de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile în Ministerul Finanțelor, pentru Forbes România.

Într-adevăr, este o schimbare ce va impacta mediul de afaceri din România, care a trecut deja printr-o serie de provocări în ultimii doi ani. “Noua măsură ar trebui să aibă o adresabilitate restrânsă și ar trebui să vizeze contribuabilii cu un comportament fiscal incorect față de bugetul statului și față de persoanele angajate”, a adăugat Iulian Ardeleanu.

Criza pandemică a fost un șoc, ” mai ales în relația dintre autorități și mediul de business”, însă directorul general susține că atât Guvernul, cât și companiile, s-au adaptat condițiilor.  “Am reușit să promovăm destul de multe acte normative care au venit în sprijinul mediului de afaceri și susținerea acestuia pentru a trece peste această perioadă”.