FacebookTwitterLinkedIn

Făcând referire la anii Primului Război Mondial și evenimentele acelei perioade, Isărescu a spus, în cadrul simpozionului anual de istorie şi civilizaţie bancară „Cristian Popişteanu”, care, în fiecare an, este dedicat aniversării BNR – instituția a împlinit 138 de ani, în data de 17 aprilie -, că:

Acest simpozion este un foarte bun prilej pentru a oferi publicului larg, prin intermediul istoriei, precedente sugestive pentru înțelegerea mecanismelor bancare din zilele noastre, pentru a înțelege istoria și relațiile Băncii Centrale a României cu alte instituții ale statului. Istoria, dacă este înțeleasă și cunoscută, este un izvor nesecat de învățăminte pentru noi cei de astăzi. (…)

Așa cum spuneam și cu un alt prilej, o instituție centrală resimte toate dificultățile istoriei naționale. De cele mai multe ori se situează chiar în mijlocul evenimentelor, așa cum s-a întâmplat și cu Banca Națională a României între anii 1916 și 1918. (…) În acei ani, foarte grei, de jertfe și suferințe, de renaștere și miracole, Banca Națională și-a îndeplinit misiunea pentru care fusese creată, identificându-se cu destinul național, ceea ce face și în prezent și va face și în viitor.”

Indicii ROBOR au ajuns la noi maxime, apropiate de nivelurile din octombrie 2014

Oficialul băncii centrale a reamintit ceea ce a scris, la câţiva ani după terminarea războiului, făcând referire la anul greu 1918, cunoscutul economist român Victor Slăvescu, care, în timpul aceslor evenimente, a fost voluntar pe front, luptând şi la Mărăşeşti:

„De când există România modernă, nu  am avut de înregistrat un an în care să se fi petrecut evenimente mai hotărâtoare, mai grozave şi mai bogate în consecinţe, trecând prin gama celor mai dureroase suferințe, ce pot fi încercate de un popor, pentru a ajunge la o adevărată apoteoză politică și națională”.

BNR a explicat pe înțelesul tuturor de ce a ajuns inflația la aproape 5% în martie 2018

Isărescu a punctat că printre cele mai importante evenimente pentru BNR, în acea perioadă, au fost mutarea Tezaurului BNR la Moscova şi împrumuturile acordate de banca centrală Guvernului.

Problema Tezaurului a fost una dintre marile griji ale Băncii Naționale, de-a lungul întregului an 1918 și, după câte știți, un secol de-atunci încoace. Și-acum este grija noastră, a celor de la Banca Națională”, a subliniat Isărescu.

Georgescu (BNR): Mediul academic însuși se cuvine, astăzi, să reintre în rolul instanței care sancționează analizele fără acoperire științifică

Pe fondul necesarului de finanțare, Guvernele dintre anii 1916 – 1918 s-au împrumutat des de la BNR, care era o bancă privată atunci, dar avea drept de emitere de monedă, și care a fost întemeiată de Eurgen Carada.

În timpul Primului Război Mondial, pe fondul dificultăților provocate de război, Guvernatorul BNR, Ioan G. Bibicescu (decembrie 1916 – decembrie 1921), și ministrul de Finanțe, Nicolae Titulescu, aveau numeroase dezacorduri.

În același context, al lipsei finanțării și al nevoii de a menține stabilitatea țării, Guvernatorul a reamintit că, în 1917, Guvernul român s-a obligat să depună la Londra, la Trezoreria statului englez, sau la Banca Angliei, la dispoziția BNR, obligațiuni de stat englezești în valoare de 4 milioane de lire sterline.

Membrii CA al BNR au decis în unanimitate să mențină dobânda de politică monetară la 2,25% pe an, dar evoluția inflației indică acumularea de presiuni inflaționiste

„Aceste obligațiuni nu produceau dobândă și urmau să fie înlocuite, printr-un vărsământ, în termen de zece luni de la data încheierii păcii. Importanța menținerii unei acoperiri legale, în aur, a emisiunii și preocuparea Băncii Naționale a României pentru implicațiile pe termen lung asupra monedei naționale, și a economiei românești, în general, transpar din corespondența care a avut loc între Guvernatorul Bibicescu și Ministrul de Finanțe din acea perioadă, Nicolae Titulescu, în intervalul decembrie 1917 – ianuarie 1918.

Transcrise în registrul de procese – verbale ale ședințelor Consiliului general al BNR, aceste scrisori arată frământările acestor decidenți, inclusiv dezacordurile dintre ei în ceea ce privea restituirea datoriei statului și asigurarea rezervei de acoperire a emisiunii suplimentare de bilete realizate de Bancă pentru Stat. Dezacordurile dintre Guvernator și ministrul de finanțe – nimic nou sub Soare…”, a detaliat Isărescu.

De asemenea, oficialul Băncii Centrale a remarcat diplomația cu care cei doi corespondau, prin aceste scrisori.