FacebookTwitterLinkedIn

„Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 10,3% contribuind cu 6,4% la creşterea PIB; formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +1,2%, consecinţă a creşterii cu 5,4% a volumului său. O contribuţie negativă importantă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-0,8%), consecinţă a creşterii cu 9,5% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 11,1%”, se subliniază într-un comunicat de presă al Statisticii.

Pe categorii de resurse, la creşterea PIB, în anul 2017 faţă de anul 2016, au contribuit aproape toate ramurile economiei, dar contribuţia cea mai importantă a avut-o industria (+1,9%), cu o pondere de 24,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 8%.

De asemenea, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul (repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante) a contribuit cu 1,6%, cu o pondere de 18,7% la formarea PIB şi al cărui volum de activitate s-a majorat cu 8,4%.

Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,7%) au avut o pondere mai redusă la formarea PIB (4,4%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (18,3%).

Activitătile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,7%) au avut o pondere de 6,9% la formarea PIB, iar volumul de activitate s-a majorat cu 9,9%.

În plus, impozitele nete pe produs (+0,7%) au avut o pondere de 9,7% la formarea PIB, volumul de activitate majorându-se cu 6,5%.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul IV 2017 faţă de varianta «semnal» publicată în Comunicatul de presă nr. 44 din 14 februarie 2018 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile”, se menționează în documentul de presă al INS.

Comparativ cu trimestrul al treilea 2017, PIB-ul din trimestrul al patrulea 2017 a fost, în termeni reali, pe date ajustate sezonier, mai mare cu 0,6%, până la 221,79 dde miliarde de lei.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, PIB-ul a avansat cu 6,9%, pe seria brută, până la 258 de miliarde de lei, şi de 7% pe seria ajustată sezonier.