FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează șase apeluri de proiecte destinate finanțării IMM-urilor din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, cu un buget total de 775 milioane de euro.

Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024 și vor finanța acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, potrivit instituției.

Județul Gorj va dispune de un buget de 184,8 milioane de euro, Hunedoara – 131,9 milioane de euro,  Dolj – 136,6 milioane de euro, Galați – 84,6 milioane de euro, Prahova – 104,5 milioane de euro și Mureș – 83,9 milioane de euro.

Totodată, suma de 48,9 milioane de euro va fi alocată finanțării proiectelor IMM-urilor din Valea Jiului.

Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.