FacebookTwitterLinkedIn

În şedinţa de miercuri, Guvernul Ciucă urmează să aprobe o ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Guvernul României: „Prezenta ordonanţă va asigura accesul întreprinderilor grav afectate de situaţia economică actuală la un nou instrument de finanţare, cu impact pozitiv direct asupra capacităţii operaţionale a acestora, constând în reluarea activităţii pe o piaţă de consum grav afectată de criza generată de pandemia COVID-19.

În plus, schema de ajutor de minimis care va sta la baza implementării noului program de finanţare se va încadra în categoria măsurilor de sprijin prevăzute în Comunicarea Comisiei – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 91 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 091I din 20.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin urmare, sumele acumulate în contul de tranzit deschis la CEC Bank SA în cadrul proiectului “Programul Româno – Elveţian pentru IMM-uri”, provenite din rambursarea creditelor de către beneficiarii IMM-uri, vor putea fi, astfel, utilizate pentru susţinerea sectorului IMM din România prin stimularea continuării şi dezvoltării sustenabile a activităţilor curente ale operatorilor economici şi, implicit, pentru depăşirea dificultăţilor economice şi sociale generate de epidemia de coronavirus”, conform Agerpres.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă supus adoptării în Guvern vizează modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.