FacebookTwitterLinkedIn

BRD şi-a menţinut rata de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 19,3%, la sfârșitul lunii martie 2018 (la nivel individual, conform Basel 3), faţă 19,9% la sfârșitul lunii martie 2017, excluzând dividendele aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor.

„Primul trimestru al anului 2018 a fost foarte dinamic, după cum arată creşterea continuă a creditelor, a depozitelor şi a volumului de tranzacţii, care, împreună cu ratele de dobândă favorabile din piaţă, au dus la o creştere de două cifre a venitului net bancar. Pe viitor, vom continua să îmbunătăţim experienţa şi satisfacţia clienţilor, prin menținerea ritmului investițiilor în digitalizare şi prin intermediul evoluției continue a modelului nostru de afaceri”, a declarat François Bloch, directorul general al BRD Groupe Société Générale.

Valoarea activelor BRD a crescut cu 2,3%, în primul trimestru al acestui an, comparativ cu finele anului trecut, până la 54,51 de miliarde de lei.

Calitatea activelor s-a îmbunătăţit în continuare, rata creditelor neperformante fiind redusă la 6,2% la finalul lunii martie 2018, faţă de 10,3% la finalul lunii martie 2017, o scădere de 40%. În același timp, gradul de acoperire s-a menţinut la un nivel solid de 75,4%, comparativ cu 77,4%, la finalul lui martie 2017 (toți indicatorii conform metodologiei ABE).

S-a înregistrat o eliberare netă de provizion de 153 de milioane de lei, în primul trimestru al anului, cu 23,4% mai mult faţă de primul trimestru al anului trecut, datorită unor recuperări pe portofoliul de clienţi non-retail şi recunoașterii unor despăgubiri din asigurări de aproximativ 65 de milioane de lei.

Piaţa creditării din România a crescut cu 3,5%, în dinamică anuală, în primul trimestru al acestui an, pe fondul cererii solide din partea persoanelor fizice, susțin reprezentanții băncii.

Mediul economic a fost, totodată, marcat de creşterea dobânzilor, în contextul creșterii presiunilor inflaţioniste. Depozitele au crescut (+10,6%), susţinute atât de segmentul persoanelor fizice, precum şi de cel al companiilor”, au mai afirmat reprezentanții BRD.

Numărul de clienţi activi ai BRD a crescut cu 37.000, faţă de perioada similară a anului trecut, dintre care persoanele fizice cu 33.000 şi micile companii cu 4.000.

Gradul de echipare a clienţilor persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a continuat să crească până la 4,18 de la 4,09 la finalul lunii martie 2017.

Stocul de contracte de internet și mobile banking pentru clienţi persoane fizice a ajuns la aproximativ 1,44 milioane, o dinamică anuală de 19%. Numărul abonaţilor MyBRD Mobile a crescut cu 43%.

Creditele nete au fost de 30,4 miliarde de lei, o creștere de 5%, în comparație cu sfârşitul lunii martie 2017, graţie intensificării activităţii de creditare pe segmentul persoanelor fizice şi pe cel al marilor clienţi corporativi.

Soldul creditelor nete pe segmentul persoanelor fizice s-a majorat cu 7,8%, în dinamică anuală, sub efectul favorabil al producţiei solide de credite, care a crescut cu 9% an pe an, până la 1,4 miliarde de lei.

Astfel, BRD şi-a menţinut poziţia de lider pe piaţa creditelor acordate persoanelor fizice, cu o cotă de piaţă de 16,9%, la finalul lunii martie 2018.

Segmentul non-retail s-a dovedit stabil, portofoliul de mari clienţi corporativi înregistrând o creștere de 5,9% în dinamică anuală.

Depozitele au crescut cu 6%, an pe an, impulsionate de economiile clienţilor retail cât şi non-retail. Creşterea pe segmentul retail, de 7,4%, a provenit, în principal, din intrări mai mari de sume în conturile curente ale persoanelor fizice, care au avansat cu 29%.

Creşterea depozitelor non-retail de 3,6% s-a datorat evoluţiilor pozitive pe segmentul IMM-urilor, precum şi pe cel al marilor companii.

Indicatorul credite nete/depozite a fost 68,6%, la finalul lunii martie 2018, o scădere de 0,6 puncte procentuale, în comparație cu sfârşitul lunii martie 2017.

Grupul BRD a înregistrat o creştere solidă de venituri, generată de creşterea robustă a soldului de credite şi de depozite, coroborată cu dobânzile favorabile din piaţă, şi cu majorarea numărului tranzacţiilor realizate de clienţi”, au mai anunțat reprezentanții BRD.

Venitul net bancar s-a situat la 724 de milioane de lei, o creștere de 11,4%, faţă de perioada similară a anului trecut, crescând pe toate categoriile principale de venituri. Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creştere de 14,2%, graţie efectului de volum pozitiv şi tendinţei ascendente a dobânzilor.

Veniturile nete din comisioane s-au mărit cu 5,2%, beneficiind de creșterea numărului de tranzacţii şi de venituri mai mari din servicii de custodie şi depozitare. Categoria „Alte venituri” a crescut cu 10,8%, datorită rezultatului din tranzacţionare în creştere.

Cheltuielile operaționale au ajuns la 385 de milioane de lei, cvasi-stabile faţă de primul trimestru al anului 2017, creșterea fiind de 0,2%. Cheltuielile cu personalul au fost mai mari cu 11,3%, pe fondul ajustărilor pachetelor de compensaţii, în linie cu evoluția condiţiilor de piaţă, având în vedere presiunile din piaţa muncii.

Alte cheltuieli operaţionale (excluzând contribuţiile la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie) au crescut cu 12%, reflectând, în principal, investiţii mai mari în proiecte de transformare a băncii şi în proiecte pentru respectarea cerinţelor reglementare. Contribuţia cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie a scăzut cu 50,5% faţă de primul trimestru al anului trecut.

Performanţa operaţională a fost foarte robustă, rezultatul operaţional brut fiind în creştere cu 27,5%, faţă de perioada similară a anului trecut. Indicatorul cost/venit, la nivel de grup, a ajuns la 53,2% în scădere cu 5,9 puncte procentuale faţă de primul trimestru al anului trecut.