FacebookTwitterLinkedIn

Actul normativ privind acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, în valoare totală de 300 de milioane de euro, pentru susținerea afacerilor din domeniul agriculturii și industriei  alimentare, a intrat în procedura de transparență decizională.

Schema de ajutor face parte din Programul ”Sprijin pentru România”, este complementară alocării sumei de 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România și se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care desfășoară activități economice în agricultură, piscicultură și acvacultură și industrie alimentară.

Acestea vor putea accesa microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile cu o valoare de 5.000 euro sau granturi pentru capital de lucru pentru IMM-uri, acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri. Mai exact, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.