FacebookTwitterLinkedIn

Veniturile operaționale totale ale Grupului Electrica, în primul trimestru din 2019, s-au ridicat la valoarea de 1,626 milioane RON, ceea ce reprezintă o creștere de 17% sau 237 milioane RON, față de aceeași perioadă a anului 2018.

În ceea ce privește segmentul de distribuție, veniturile au crescut cu 4,5%, ca urmare a creșterii cantității distribuite cu 0,5%, a creșterii tarifelor medii de distribuție și a creșterii valorilor investițiilor în rețea, în conformitate cu politicile contabile aplicabile, în T1 2019, comparativ cu T1 2018. În perioada ianuarie-februarie 2019, comparativ cu aceeași perioadă din 2018, tarifele de distribuție au crescut cu aproximativ 2,3% la SDTN, 7,2% la SDMN și 5,8% la SDTS, iar începând cu 1 martie 2019 a fost aplicată o majorare de 2,3% comparativ cu luna anterioară, pentru a include parțial valoarea contribuției de 2% din cifra de afaceri către ANRE, stabilită prin OUG 114/2018.

În segmentul de furnizare, veniturile au crescut cu 22,2%, ca rezultat al creșterii cu 6% atât a cantității de energie furnizată pe piața cu amănuntul, cât și a prețurilor medii de vânzare, precum și ca urmare a dezvoltării activității de furnizare de gaze naturale.

Costurile consolidate pentru achiziția energiei electrice au crescut cu 34,2%, la 996 milioane RON în T1 2019, ca urmare a creșterii prețurilor de tranzacționare pe OPCOM.

Această evoluție a fost resimțită în segmentul de distribuție, prin majorarea cu 26% a costului energiei electrice achiziționate pentru acoperirea pierderilor în rețea. Astfel, efectul pozitiv generat de scăderea cantității necesare, comparativ cu T1 2018, a fost anulat de creșterea prețurilor de achiziție a energie electrice, care au fost semnificativ mai mari față de prețul ex-ante aprobat de ANRE pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica pentru acoperirea pierderilor în rețea. Aceste diferențe pot fi însă recuperate, cel puțin parțial, prin tarifele de distribuție, în perioadele următoare, în conformitate cu prevederile metodologiei de reglementare ale perioadei a IV-a.

Și în segmentul de furnizare a fost înregistrată o creștere a cheltuielilor cu achiziția de energie electrică cu 25%, ca efect cumulat al creșterii prețului de achiziție și al cantității de energie electrică achiziționată. Marja de furnizare a fost afectată negativ, în principal deoarece prin tarifele aprobate de către ANRE, prețul recunoscut pentru primele două luni din 2019 pe segmentul reglementat nu acoperă prețul de achiziție a energiei electrice efectiv realizat. Cu toate acestea, prin OUG nr. 114/2018, s-a stabilit cadrul legal prin care se pot recupera pierderile din achiziția de energie electrică aferente anilor 2018 și 2019, în perioadele următoare, începând cu 1 martie 2019 și până la 28 februarie 2022.

EBITDA consolidat la nivelul Grupului a scăzut cu 117 milioane RON față de aceeași perioadă a anului trecut, în principal ca efect al variației negative a marjei din energie, pe ambele segmente de activitate principale, așa cum a fost prezentat anterior.

Profitul operațional (EBIT) al Grupului a scăzut cu 128 milioane RON, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, adăugând la evoluția EBITDA impactul cheltuielii cu amortizarea, respectiv o creștere de 11 milioane RON, ca urmare a aplicării unui nou standard contabil începând din 2019, dar și ca efect al volumului de investiții puse în funcțiune.

  • În T1 2019, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 4,54 TWh (în creștere cu 0,5% față de T1 2018) către un număr de aproximativ 3,78 milioane de utilizatori.
  • Operatorii de distribuție din cadrul Grupului au distribuit energie electrică pe o arie care acoperă aproximativ 40,7% din teritoriul național.
  • Electrica Furnizare are o cotă de piață de 18,92%. Este lider pe piața reglementată, cu o cotă de 49,01%, iar pe piața concurențială Electrica Furnizare are o cotă de 10,75% (conform raportului ANRE din ianuarie 2019).
  • Ca urmare a eforturilor depuse în cadrul companiei și a efectelor pozitive avute de măsurile stabilite prin intermediul Planului de reorganizare demarat în anul 2015, Servicii Energetice Muntenia S.A., parte a Grupului Electrica, a ieșit din procedura de insolvență, fiind luate toate măsurile necesare pentru reinserția companiei în activitatea de afaceri, potrivit certificatului de grefă emis în data de 4 aprilie 2019 de către Tribunalul București.

 „Având în vedere noul context legislativ și faptul că, în acest an, comparativ cu 2018, cadrul de reglementare a suferit modificări semnificative, 2019 fiind primul an al unei noi perioade de reglementare în segmentul de distribuție, rezultatele înregistrate în primul trimestru al acestui an au fost anticipate în bugetul de venituri și cheltuieli.

În ceea ce privește segmentul de distribuție, modificarea ratei reglementate de rentabilitate stabilite de ANRE pentru cea de-a patra perioadă de reglementare, în scădere de la 7,7% la 5,66%, a avut o influență negativă majoră asupra tarifelor de distribuție, comparativ cu anul 2018. Totuși, majorarea ratei reglementate de rentabilitate la 6,9%, prevazută în OUG 19/2019, va conduce la o ajustare pozitivă a tarifelor de distribuție in viitor.

Pe aria de furnizare, Electrica a suferit un impact negativ semnificativ pentru că prețul de referință stabilit de ANRE la 1 iulie 2018 pentru lunile ianuarie și februarie 2019 pe segmentul reglementat, nu a anticipat creșterea substanțială a prețului de piață a energiei electrice. Noul cadru legislativ prevede ca pierderile din achiziția de energie electrică înregistrate de către furnizorii de ultimă instanță în T4 2018 și 2019 se pot recupera începand cu 1 martie 2019 și până la 28 februarie 2022.

Electrica va continua programele de optimizare a activităților și reducere a costurilor, precum și adaptarea strategiei la condițiile pieței și cadrului de reglementare, astfel încât rezultatele la final de an să fie în linie cu așteptările investitorilor”, declară Corina Popescu, CEO Electrica.