Cautare
, Staff

Macroeconomie |
|

Economia României NU mai duduie: A crescut cu 4%, în primul trimestru, față de aceeași perioadă din 2017, dar a stagnat față de trimestru al patrulea 2017

Faţă de acelaşi trimestru al anului trecut, Produsul intern brut a crescut cu 4% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier, arată datele semnal publicate de Institutul Național de Statistică.
 aboneaza-te
shutterstock-money-bani-Romania-investitii-hartashutterstock_606849020

„Produsul intern brut în trimestrul I 2018 s-a menținut, în termeni reali, la același nivel cu cel înregistrat în trimestrul IV 2017. (Pe seria brută) Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut, în trimestrul I 2018, a înregistrat o creştere cu 4%”, se subliniază într-un comunicat de presă al INS.

Pe seria ajustată sezonier, în trimestrul I 2018, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul s‐a menţinut la acelaşi nivel, iar, faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, a crescut cu 4,2%.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2018, fiind înregistrate diferenţe  faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 84 din 5 aprilie 2018. Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2018 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2017, publicată în comunicatul de presă nr. 84 din 5 aprilie 2018”, a mai anunțat INS.

Astfel, rezultatele trimestrului întâi 2017, comparativ cu trimestrul al patrulea 2016, au fost revizuite de la 102% la 102,4%. În plus, rezultatele trimestrului al doilea 2017, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite de la 101,7% la 101,6%.

De asemenea, rezultatele trimestrului al treilea 2017, comparativ cu trimestrul al doilea 2017, au fost revizuite de la 102,4% la 102,2%, iar rezultatele trimestrului al patrulea 2017, comparativ cu trimestrul al treilea 2017, au fost revizuite de la 100,5% la 100,3%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

În ședința de politică monetară din 7 mai, în care s-a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 2,5% de la 2,25% cât fusese stabilită în februarie 2018 și a cărei minută a fost publicată ieri, cei nouă membri ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României au remarcat că, în discuția privind poziția ciclică a economiei, „datele statistice revizuite indică o decelerare a creșterii economice în trimestrul IV 2017 doar ușor mai pronunțată decât cea estimată anterior, dinamica ei anuală menținându-se robustă, la 6,7%”.

Aceștia au mai susținut că structura generală a determinanților săi a cunoscut ajustări minore, „în condițiile în care contribuția majoritară, dar în diminuare, a consumului gospodăriilor populaţiei a fost ușor revizuită în jos, la fel ca și aportul pozitiv în creștere al formării brute de capital fix, concomitent cu reconfirmarea valorii negative mărite a exportului net”.

Această situație reflectă accentuarea diferenței negative dintre dinamica anuală a exporturilor și cea a importurilor, contribuind la accelerarea adâncirii deficitului de cont curent, care pe ansamblul anului 2017 a ajuns la 3,4% din PIB, se mai menționează în același document.

„În același timp, s-a arătat că decelerarea expansiunii economice este așteptată să cunoască o relativă temperare în semestrul I 2018 în raport cu trimestrul IV 2017, dată fiind previzibila reintensificare sensibilă a ritmului ei trimestrial în intervalul ianuarie-martie, succedată doar de o ușoară încetinire a acestuia în trimestrul II. S-a observat că un asemenea context face probabilă prelungirea trendului lent crescător al excedentului de cerere agregată, în prima parte a anului curent, și că reevaluarea consistentă în jos a amplitudinii lui estimate pentru anul 2017 și în perspectivă este consecința revizuirii ample de către INS a seriei istorice de date privind PIB. S-a apreciat că, potrivit datelor cu frecvență ridicată, consumul privat a constituit probabil și în trimestrul I motorul creșterii economice încă robuste, dar și principalul determinant al încetinirii acesteia, în timp ce un aport pozitiv în creștere la dinamica PIB este posibil să-l fi adus formarea brută de capital fix, sub impulsul înviorării construcțiilor nerezidențiale și a celor inginerești. În schimb, în cazul exportului net e posibilă menținerea sau chiar mărirea contribuției negative, membrii Consiliului considerând preocupantă dinamica anuală în continuă creștere a importurilor de bunuri și servicii și accelerarea în primele luni din acest an a creșterii deficitului de cont curent în raport cu perioada similară din 2017. A fost remarcată totodată scăderea în termeni anuali a volumului investițiilor străine directe”, se mai subliniază în minuta de politică monetară din 7 mai.

(Știre în curs de actualizare)

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii