FacebookTwitterLinkedIn

Începând din 3 august, toate statele membre UE sunt obligate să aplice norme specifice pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Adoptate în 2019, aceste norme stabilesc standarde minime pentru concediul de paternitate, concediul parental și pentru îngrijitori, precum și drepturi suplimentare, cum ar fi dreptul de a solicita aranjamente flexibile de lucru. Aceste drepturi vin în completarea drepturilor existente privind concediul de maternitate.

Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată urmărește atât creșterea participării femeilor pe piața muncii, cât și a concediilor per familie și a aranjamentelor flexibile de muncă. În general, rata de ocupare a femeilor în UE este cu 10,8 puncte procentuale mai mică decât cea a bărbaților. Mai mult, doar 68% dintre femeile cu responsabilități de îngrijire lucrează, comparativ cu 81% dintre bărbații cu aceleași îndatoriri. 

Concediu de paternitate: Tații care lucrează au dreptul la cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu de paternitate în perioada nașterii copilului. Concediul de paternitate trebuie compensat cel puțin la nivelul indemnizației de boală;

Concediu pentru creșterea copilului: Fiecare părinte are dreptul la cel puțin patru luni de concediu pentru creșterea copilului, din care două luni plătite și netransferabile. Părinții pot solicita să-și ia concediul într-o formă flexibilă, fie full-time, part-time, fie pe segmente;

Concediul pentru îngrijitori: Toți lucrătorii care oferă îngrijire personală sau sprijin unei rude sau unei persoane din afara familiei, care locuiesc în aceeași gospodărie, au dreptul la cel puțin cinci zile lucrătoare de concediu pe an;

Aranjamente flexibile de lucru: Toți părinții care lucrează și au copii în vârstă de până la opt ani și toți îngrijitorii au dreptul de a solicita program redus de lucru, program flexibil de lucru și flexibilitate la locul de muncă.

Statele membre aveau obligate să transpună directiva în legile interne până pe 3 august. Într-o etapă următoare, Comisia va evalua caracterul complet și conformitatea măsurilor naționale notificate de fiecare stat membru și va lua măsuri dacă și acolo unde este necesar.