FacebookTwitterLinkedIn

Forbes România invită reprezentanții mediului de afaceri și specialiștii în domeniu ca să-și exprime opiniile despre implementarea proiectului e-Factura, realizat de Ministerul Finanțelor, pentru a vedea modul în care a fost pregătit și lucrurile care pot fi îmbunătățite la acest sistem de facturare electronică.

Constantin Rotaru, conf. dr. ec., bancher, specialist în sisteme de plăți

Forbes: Cum considerați că a fost pregătit proiectul e-Factura de către Ministerul Finanțelor, lansat la 1 ianuarie 2024? (infrastructură, comunicarea etc)

Constantin Rotaru: a) Scopul oricărei aplicații de facturare electronică este de a simplifica și automatiza relațiile de natură financiară dintre vânzător și cumpărător și eliminării prelucrării manuale a informațiilor legate de livrare și plată.

Transmiterea facturii electronice între emitent și beneficiar se face pe orice canal informatic, nefiind necesară securizarea documentului. Documentul circulă între două aplicații informatice de gestiune independente și care au și o componentă tranzacțională, ce permite prelucrarea informațiilor de pe factură în scopuri interne (e.g. de urmărire a scadențelor, de evidență dinamică a clienților/furnizorilor) și în scopuri de plată.

Aplicația e-Factura a MFP e construită în scopuri exclusiv statice, de evidență a datelor, în afara sistemelor informatice ale emitentului și beneficiarului facturii. Prin natura ei, aplicația SPV a fost elaborată ca o bază de date non-tranzacțională și, în consecință, nu are viteza și flexibilitatea unei baze de date destinată evidenței și procesării tranzacțiilor.

b) În al doilea rând, SPV este o sursă externă de date pentru aplicațiile de evidență și gestiune utilizate de agenții economici, fiind necesare interfețe de import/export de date, ce aduc cu ele riscuri de procesare și un consum suplimentar de timp.

c) Concentrarea tuturor facturilor emise la nivel național într-o singură bază de date cu o singură aplicație informatică trebuie să asigure accesul concomitent al cât mai multor utilizatori, astfel încât să se evite „cozile de așteptare” în emiterea/transmiterea facturilor. MFP nu garantează accesul nerestricționat la SPV.

Dimpotrivă, accesul utilizatorilor în SPV se face exclusiv pe canal securizat (prin utilizarea semnăturii electronice), ceea ce presupune un proces de validare consumator de timp.

d) În același timp, MFP nu garantează funcționarea bazei de date fără dificultăți în condițiile unei volumetrii semnificative. Nu s-a publicat nici un studiu legat de numărul de facturi emise în economia națională și de capacitatea aplicației de a asigura viteza de lucru și accesibilitatea utilizatorilor la informațiile din SPV. 

De asemenea, nu s-a comunicat care este impactul implementării acestei obligații asupra colectării TVA și reducerii evaziunii fiscale.

e) În ce privește comunicarea:

i) Mesajele publice legate de introducerea obligativității utilizării e-Factura au apărut tardiv, în luna noiembrie 2023, cu doar 2 luni înaintea intrării în vigoare a acestei obligații (după publicarea Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare…).

ii) Mesajele publice sunt distorsionate, în sensul în care se referă la obligativitatea, începând cu 1 ianuarie 2024, a emiterii facturilor prin aplicația e-factura de către toți agenții economici.

În realitate, conform Ghidului publicat de ANAF în luna decembrie 2023 (vezi pe https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_RO_eFactura.pdf ), obligațiile agenților economici se referă la raportarea în aplicația e-factura a facturilor emise în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, iar începând cu 1 iulie 2024 și transmiterea către beneficiari a facturilor prin intermediul acestei aplicații.

De notat că, din perspectiva aplicației e-factura, raportarea este similară cu emiterea (de fapt re-emiterea) și presupune fie un export din aplicația internă de gestiune a utilizatorului fie introducerea manuală în fereastra de preluare pusă la dispoziție de către ANAF.

iii) Mesajele publice se referă la reducerea evaziunii privind TVA și nu clarifică de ce agenții economici neplătitori de TVA sunt obligați să aplice această măsură. 

Forbes: Care sunt dificultățile pe care le-ați întâmpinat până acum în utilizarea facturii electronice din partea SPV?

Constantin Rotaru: Dificultățile au apărut tocmai datorită apariției cu întârziere a reglementării.

Problemele s-au ivit în legătură cu: timpul scurt avut la dispoziție legat de înrolarea în SPV (obținerea certificatului digital și înrolarea propriu zisă în SPV) a unui număr ridicat de agenți economici; asigurarea interfațării cu E-factura de către furnizorii de aplicații de gestiune; lipsa unei variante de test pentru utilizatorii neobișnuiți cu cerințele aplicației; lipsa unui mecanism formal de soluționare a erorilor.

Forbes: Care sunt sugestiile dvs pentru Ministerul Finanțelor pentru îmbunătățirea acestui sistem e-Factura?

Constantin Rotaru: a) În primul rând, asigurarea unei comunicări cu utilizatorii înainte de instituirea unor modificări/obligații noi.

b) Efectuarea de studii de impact.

c) În cazul oricărei modificări, identificarea utilității acesteia și pentru mediul economic.