FacebookTwitterLinkedIn

Pentru vânzarea spațiului publicitar, SRR a încheiat un contract de exclusivitate cu o societate comercială, fără a se asigura că, pe tot circuitul comercial al spațiului publicitar, de la SRR, care dispune de acest spațiu, și până la beneficiarii spoturilor/reclamelor publicitare, valoarea totală plătită de beneficiarii spațiului publicitar reprezintă și valoarea facturată și încasată de SRR, se arată în ultimul raport al Curții de Conturi publicat la 19 februarie 2018.

“Contractele de vânzare a spațiului publicitar al SRR, în foarte mare măsură, nu sunt încheiate direct cu beneficiarul reclamelor/spoturilor publicitare difuzate de SRR, ci cu alte agenții de media, fără a se cunoaște, așa cum prevede legea, dacă acestea sunt sau nu reprezentanți ai beneficiarilor spațiului publicitar sau doar agenții intermediare. Agențiile de media implicate au tranzacționat spațiul publicitar al SRR, beneficiind astfel de sume necuvenite”, se mai arată în Raport.

Curtea de Conturi a recomandat SRR “să dispună toate măsurile legale pentru a asigura existența transparenței tarifelor cu care se facturează spațiul publicitar al SRR, astfel încât tarifele practicate în relațiile contractuale de vânzare a spațiului publicitar, de la proprietarul acestuia (SRR) și până la beneficiarul spoturilor publicitare, să nu facă obiectul unor tranzacții care să conducă la diminuarea veniturilor cuvenite SRR”.

NU MAI PIERDE VREMEA, CITEȘTE CA SĂ ȘTII CINE SUNT CLIENȚII BĂNCILOR COMERCIALE!

De asemenea, să încheie contracte cu agențiile de media, în numele și pe seama SRR, numai cu entități care fac dovada calității legale de reprezentant autorizat al beneficiarilor spațiului publicitar al SRR.

Curtea de Conturi a cerut SRR să stabilească „întinderea prejudiciului creat SRR prin vânzarea spațiului publicitar către agenții de media intermediare, și nu direct beneficiarului reclamei, producătorului programului publicitar sau reprezentanților autorizați ai acestora, ceea ce a permis ca o parte din plățile efectuate de beneficiari sau de reprezentanții autorizați ai acestora să fie reținută necuvenit de agențiile de media intermediare”, și să dispună măsuri pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere.

Controlul Curții de Conturi a semnalat și alte prejudicii mai mici, cum este cazul conducerii SRR care „a solicitat și aprobat prestarea de către terțe persoane a unor servicii ce reprezentau obligații ale propriilor angajați, activități pentru care entitatea a utilizat fonduri bănești totale de 20.000 lei”.

De asemenea, “ca urmare a unor practici întreprinse de conducerea SRR împotriva propriilor angajați, reținute de Curtea de Apel Cluj drept ostile, abuzive și discriminatorii, Societatea a fost obligată la plata sumei de 100.000 euro (echivalent lei), reprezentând plată daune morale, cu consecința prejudicierii SRR”.

Mihai Pavelescu este editor Media Expres.