FacebookTwitterLinkedIn

SNR este organizată ca societate comercială pe acțiuni și funcționează în baza HG nr. 372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații SA, prin reorganizarea Regiei Autonome „Radiocomunicații”, având ca acționar unic Ministerul Comunicațiilor.

Potrivit Curții de Conturi, în perioada 2012-2015, factorii decizionali din cadrul SNR (conducerea executivă și membrii Consiliului de Administrație) au propus și aprobat mai multe proiecte și acțiuni, printre care „implementarea și derularea Proiectului WiMAX în baza unei fundamentări defectuoase, generând premisele producerii unei pagube patrimoniului SNR de 196.663 mii lei, echivalentul a 44.295 mii euro, estimată la nivelul pierderilor înregistrate din derularea proiectului”, notează Media Expres.

De asemenea, potrivit controlului Curții de Conturi, „SNR a participat la majorarea capitalului social al unei societăți la care deține o participație de 20%, cu suma de 2.121.000 lei, care a fost virată într-un cont curent, și nu într-un cont specific capitalului social, iar majorarea de capital social nu s-a realizat”.

“Întrucât suma a fost utilizată în alte scopuri decât majorarea de capital, iar SNR nu și-a mărit participația și nu a recuperat decât parțial suma virată, diferența de 1.508.000 lei constituie prejudiciu”, se mai arată în Raportul Curții de Conturi.

Fără a fi nominalizată în Raport, potrivit informațiilor accesate de Media Expres de pe site-ul furnizorului de servicii pentru comunicații Rartel SA, la mijlocul lunii februarie 2018 Radiocom deținea în această companie un procent de 38%, restul acțiunilor aparținând companiei italiane Telespazio.

VEZI CARE ESTE PROFILUL CLIENȚILOR BANCARI DIN MEDIUL URBAN

Raportul Curții de Conturi mai notează alte 11 abateri în activitatea managementului companiei de stat care au dus la prejudicii de ordinul zecilor sau sutelor de mii de euro.

Printre acestea, SNR a menținut în vigoare, în perioada martie 2013 – octombrie 2016 un contract de închiriere încheiat cu SC Romtelecom SA, pentru un pilon situat în Constanța, Bd. Tomis nr. 79-81, fără însă a mai deține pe acest pilon echipamente și antene care să deservească activitatea proprie (pierdere de 64 mii euro).

O altă pierdere, de aproximativ 24.000 euro, constând în venituri nerealizate de societate, a fost determinată de “modul lipsit de eficiență prin care factorii decizionali ai SNR au înțeles să negocieze prețurile, atât cu societatea ROMTELECOM, cât și cu alte persoane juridice, în calitatea lor de client”.

În perioada 2013-2015, SNR a acordat drepturi de personal – prime pentru „rezultate deosebite în activitatea desfășurată”, în condițiile în care atribuțiile pentru care s-au acordat primele erau stabilite prin Fișa postului și nu reprezentau rezultatele „deosebite”, ceea ce a creat patrimoniului SNR un prejudiciu estimat la 833.000 de lei.

SNR a cumpărat un raport de consultanță financiară, în valoare de 57.000 lei, fără ca acesta să fi fost utilizat efectiv în activitatea curentă a societății, în condițiile în care în structura SNR existau departamente de specialitate, în care își desfășura activitatea personal cu atribuții în domeniul analizei indicatorilor economici, precum și în elaborarea fluxului de numerar. Optând pentru achiziționarea raportului de consultanță de la un prestator extern, care nu era necesar și nu a fost utilizat, patrimoniul SNR a fost prejudiciat cu suma plătită acestuia, se mai arată în Raport.

SNR a fost “generoasă” și cu clienții, prin „nerespectarea prevederilor contractuale și legale cu privire la urmărirea plăților efectuate de clienți, ceea ce a condus la necalcularea, neîncasarea penalităților de întârziere și nerealizarea veniturilor din penalități în sumă de 169 mii lei”.

BAGĂ LA CAP SĂ ȚII MINTE: RECLAME PENTRU SPĂLAREA CREIERELOR

Controlul a consemnat și alte abateri, care au avut drept consecință prejudicierea patrimoniului SNR. Prin derularea unei proceduri de atribuire directă, SNR a achiziționat o construcție ușoară din termopan, inclusiv amenajarea acesteia la un preț supraevaluat de 78.000 lei, ceea ce reprezintă echivalentul a 9.000 lei/mp (aproximativ 2.000 euro/mp), în condițiile în care prețul pe mp al unui imobil, cu destinația de locuință, nu depășea, la acea data, 500 euro/mp.

Sucursala Direcției Radiocomunicații București a aprobat decontarea unor cheltuieli, reprezentând ore pontate de angajații Stației RDF „Nufărul”, ca fiind prestate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, precum și a sporului pentru ore de noapte, fără a exista o justificare a necesității sau prestării efective a acestor activități, în condițiile în care, la această stație, necesitățile de personal din restul zilelor săptămânii sunt mult inferioare. Decontarea acestor servicii a produs patrimoniului SNR un prejudiciu estimat la 24 mii lei.

Prin aprobarea derulării unei proceduri de achiziție publică, în urma căreia s-a încheiat un acord-cadru pentru servicii de reparații a unor echipamente (unități radio de exterior și unități radio de interior), patrimoniul SNR a fost prejudiciat prin supraevaluarea contravalorii acestor servicii, cu suma de 103 mii lei fără TVA (30 mii USD), se mai arată în Raport.

IATĂ CÂȚI CLIENȚI AU BĂNCILE COMERCIALE! CONVINGE-TE! E GRATIS!

În plus, SNR nu a procedat la calcularea, înregistrarea, facturarea și încasarea penalităților, în sumă de 12.000 lei, ca urmare a nerespectării de către prestatorul de servicii a termenelor pentru repararea echipamentelor, stabilite prin contractele subsecvente încheiate în baza unui Acord-cadru din anul 2013.

SNR a efectuat plăți în valoare de 102.000 lei cu TVA pentru achiziția de servicii constând în realizarea unui „Studiu de prefezabilitate pentru identificarea unor amplasamente ale SN Radiocomunicații SA”, în vederea implementării unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, conform HG nr. 28/2008”, care nu a fost valorificat și în condițiile în care societatea a înregistrat pierderi, asigurându-și sursele de finanțare din credite bancare.

“Având în vedere că studiul de prefezabilitate obținut nu a făcut obiectul niciunei analize și nu s-a emis nicio decizie cu privire la concluziile desprinse din conținutul acestuia, SNR a fost prejudiciată cu suma de 102.000 lei”, se mai arată în Raportul Curții de Conturi.

În perioada 2014-2015, directorul Sucursalei Direcția Radiocomunicații București a utilizat în interes personal două autoturisme din patrimoniul SNR, fără a suporta din venituri proprii cota-parte din cheltuielile de funcționare (asigurări, revizii, reparații etc.), pentru km parcurși în scop personal.

De asemenea, SNR a decontat cheltuieli de 29.000 lei pentru achiziția de bunuri – ceas, stilou, parfumuri, coșuri cadou, aranjamente florale – “față de care există suspiciuni cu privire la realitatea și destinația acestora”.

Mihai Pavelescu este editor Media Expres.