FacebookTwitterLinkedIn

Asociatul indezirabil poate fi exclus, legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 incluzând prevederi clare în acest sens. Pentru a face acest lucru este nevoie de o hotărâre judecătorească, prin urmare este bine să apelați la un avocat specializat în litigii comerciale, recomandă avocații societății Pavel, Mărgărit și Asociații.

            „De-a lungul anilor, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reprezentat diverse societăți în vederea excluderii asociaților indezirabili. De asemenea, societatea a reprezentat asociați care reclamau faptul că au fost excluși pe nedrept din societate. Acest tip de procedură este tot mai des întâlnită în rândul societăților comerciale, mai ales că numărul acestora este în creștere. Astfel, în primele patru luni ale anului 2019, în România s-au înființat 28.850 de societăți cu răspundere limitată. Numărul total de societăți pe acțiuni, întreprinderi familiale, SRL-uri și PFA-uri înființate în primele patru luni din 2019 a fost de 48.800, în creștere cu peste 17% față de aceeași perioadă din 2018, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului”, a spus Radu Pavel, avocat coordonator al societăţii de avocaţi Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Potrivit art. 222 din legea societăţilor comerciale 31/1990, pot fi excluși din societate asociații în nume colectiv, cei comanditați, cu răspundere limitată sau nelimitată. Legea 31/1990 prezintă patru situaţii în acest sens, după cum urmează.

Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce contribuția financiară la care s-a obligat – este acel asociat care nu aduce la timp acea contribuția financiară pe care s-a angajat că o va aduce, în cadrul adunării asociaţilor. Excluderea asociatului nu înlătură suportarea de către acesta a consecințelor faptelor sale și anume plata despăgubirilor și, după caz, a dobânzilor.

Asociații cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care au devenit legalmente incapabili – sunt asociații în nume colectiv sau asociații comanditați din societatea în comandită simplă. Legea prevede două ipoteze distincte care îndreptățesc excluderea acestora: survenirea stării de faliment și instalarea stării de incapacitate legală a asociaților (când acestora li se interzice să mai ocupe această poziție sau să ia parte la  anumite contracte).

Asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. 80 şi 82vizează acei asociați cu răspundere nelimitată care și-au încălcat obligațiile statutare. Măsura este aplicabilă asociaților (în special celor comanditari) care, neavând calitatea de administratori ai societății, intervin fără drept în operațiunile de administrare. Atitudinea comanditarului care se face vinovat de un asemenea amestec îi atrage și răspunderea față de terți. Totodată, se sancționează cu excluderea utilizarea de către aceiași asociati a capitalului social, în folosul lor sau al altei persoane, fără consimțământul asociaților, sau exercitarea unor acte de concurență neloială.

Asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora, este cea de-a patra situație prevăzută de lege care justifică excluderea.

Potrivit legii societăţilor comerciale, situațiile prezentate au un caracter exemplificativ, iar nu limitativ. Neînțelegerile grave între asociați, care împiedică funcționarea societății, sunt un temei necesar și suficient pentru excluderea asociaților perturbator. Excluderea se va face cu condiţia ca soluţia să deblocheze activitatea societății şi fără a compromite major patrimoniul acesteia.

Excluderea se pronunță prin hotărâre judecătorească la cererea societății sau a oricărui asociat. Când solicitatea o face un asociat, vor fi citați atât societatea, cât și pârâtul. Prin aceeași hotărâre, instanța va dispune și cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalți asociați. Hotărârea se depune la oficiul registrului comerțului. Asociatul exclus răspunde de pierderi și are dreptul la beneficiile ce îi revin  până în ziua excluderii sale. Acesta nu poate beneficia de o parte proporțională din patrimoniul social, ci doar de contravaloarea acesteia.

Prin urmare, pentru a exclude un asociat indezirabil din societate este nevoie de cunoașterea în profunzime a legii, așa încât activitatea societății comerciale să fie cât mai bine protejată. Pe măsură ce se derulează procedura, pot apărea evenimente sau blocaje pe care doar un avocat specializat în drept comercial le poate gestiona cum se cuvine, iar în lipsa unei consultanțe de specialitate pagubele pentru societate pot fi semnificative, previn avocații specializați în litigii comerciale şi drept comercial ai Pavel, Mărgărit și Asociații.