FacebookTwitterLinkedIn

Din materialul apărut pe website-ul respectiv menționez câteva definiții:

• Kotler şi Lee (2005) au definit CSR-ul ca fiind „un angajament care contribuie la bunăstarea comunităţii prin practici proprii de afaceri şi prin contribuţia cu resursele companiei” (pag. 3).

• Basu şi Palazzo (2008) au argumentat că CSR este „procesul prin intermediul căruia managerii dintr-o organizaţie gândesc şi discută relaţiile cu stakeholderii precum şi rolurile lor în legătură cu binele comun”. CSR este astfel „angajamentul continuu al afacerii de a se comporta etic şi de a contribui la dezvoltarea economică, îmbunătăţind calitatea vieţii forţei de muncă şi pe cea a comunităţii” (Watts şi Holmes, 1999 citat în Sims, 2003, pag. 43).

• Mahon şi McGowan (1991) au adoptat principiile binelui comun în CSR: „este clar că majoritatea autorilor vor să spună că responsabilitatea socială corporatistă include comportamente şi acţiuni situate dincolo de simpla realizare a profiturilor ce servesc la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi ale indivizilor din interiorul acelei societăţi” (pag. 80).

• După Ihlen (2005), conceptul de capital social al lui Bourdieu (1986) oferă o abordare constructivă a elementelor de putere în relaţia unei organizaţii cu grupurile cointeresate de care depinde succesul sau insuccesul ei. Fie ea instrumentală, simbolică sau pur raţională, calitatea fiecărei relaţii se bazează pe dorinţa unei entităţi ca o altă entitate să continue să opereze în acelaşi mod.

Fiecare reține ce dorește de aici, însă cu mine rezonează următoare definitie: „angajamentul continuu al afacerii de a se comporta etic şi de a contribui la dezvoltarea economică, îmbunătăţind calitatea vieţii forţei de muncă şi pe cea a comunităţii”. În principu, fiecare dintre aceste definiții sunt în aceeași linie de înțelegere cu cea menționată și preferată de mine. De ce o prefer!? Pentru că vorbește în clar despre despre „angajament continuu” pentru dezvoltarea economică și a calității vieții. Iar definiția care urmează de la Mahon și McGowan reprezinta cireașa de pe tort, vorbind despre acțiuni și comportamente care sunt dincolo de simpla realizare a unor profituri.