FacebookTwitterLinkedIn

Prin Recomandarea CNSM nr. R/1/2018 referitoare la recalibrarea programului „Prima Casă”, Consiliul general al CNSM îi propune Guvernului să evalueze oportunitatea recalibrării programului „Prima Casă”, din punct de vedere social, prin revizuirea condițiilor de accesare a acestui program, cu menținerea unui grad de îndatorare sustenabil.

În plus, prin Recomandarea CNSM nr. R/2/2018 referitoare la implementarea unor măsuri privind sănătatea financiară a companiilor, CNSM suține că Executivul ar trebui să analizeze posibilitățile de îmbunătățire a cadrului de reglementare privind sectorul companiilor nefinanciare, după consultarea cu mediul de afaceri și cu partenerii sociali.

CNSM i-a recomandat Băncii Naționale a României, prin Recomandarea CNSM nr. R/3/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România adresată BNR, să mențină amortizorului anticiclic de capital pentru instituții de credit la 0%, concomitent cu monitorizarea evoluțiilor privind îndatorarea sectorului populației.

De asemenea, Comitetul de Macroprundețialitate a recomandat ca BNR şi Autoritatea de Supraveghere Financiară să implementeze, după caz, instrumentele macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a CNSM. În același context, Guvernului i s-a recomandat să susţină politica macroprudenţială a CNSM, în vederea menţinerii stabilităţii financiare. Aceste două propuneri au fost cuprinse în Recomandarea CNSM nr. R/4/2018 privind implementarea instrumentelor macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială

Consiliul general al CNSM a aprobat, cu unanimitate de voturi, cele patru măsuri de politică macroprudențială menționate în întrunirea din 21 mai 2018, a doua oară din acest an.

De altfel, în cadrul ședinței au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudențială, precum analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital (CCB), provocările potențiale privind programul Prima Casă, menținerea unor dezechilibre structurale cu privire la sănătatea companiilor nefinanciare, proiectul Raportului anual al CNSM pentru anul 2017 și cadrul de ansamblu privind strategia macroprudențială a CNSM.

CNSM a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Pentru prima dată de la înființare, Comitetul de Macroprudențialitate, din care fac parte Guvernatorul BNR și Ministrul de Finanțe, nu detaliază aspectele dezbătute într-o ședință

În precedenta întâlnire, cea din februarie, a fost pentru prima dată de la înființare, acum aproximativ un an, când CNSM nu a prezentat detalii despre temele discutate și nici n-a făcut recomandări.

În cursul anului trecut, primul an de funcționare, acest Comitet a făcut zece recomandări.

În prezent, Consiliul general al CNSM este alcătuit din trei membri ai BNR și trei ai ASF: Mugur Isărescu (Guvernatorul BNR și președintele CNSM), Florin Georgescu (Prim-viceguvernatorul BNR), Liviu Voinea (Viceguvernatorul BNR, coordonator al activității de stabilitate financiară), Leonardo Badea (Președintele ASF); Ovidiu Răzvan Wlassopol (Prim-vicepreședintele ASF) și Ion Giurescu (Vicepreședintele ASF, sectorul sistemului de pensii private).

Celor șase li se adaugă trei reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice: Eugen Orlando Teodorovici (ministrul), Attila György (secretar de stat responsabil cu coordonarea promovării cadrului legal aferent piețelor financiare) și Tiberiu Valentin Mavrodin (secretar de stat responsabil cu coordonarea managementului trezoreriei și datoriei publice). De asemenea, Petre Tulin, directorul general al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, participă la ședințele Consiliului general, dar nu are drept de vot.