FacebookTwitterLinkedIn

Comisia Europeană a constatat că o măsură de ajutor din partea României în valoare de 1,9 milioane de euro, menită să sprijine compania TAROM, este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Această măsură este menită să despăgubească operatorul aerian pentru daunele suferite pe 14 rute în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor de călătorie impuse de România și de alte țări pentru a limita răspândirea virusului.

Această despăgubire este urmarea unei alte măsuri de despăgubire a companiei aeriene pentru prejudiciul suferit între 16 martie și 30 iunie 2020, pe care Comisia a aprobat-o la 2 octombrie 2020.

Din cauza restricțiilor impuse, TAROM a înregistrat o scădere semnificativă în ceea ce privește traficul și rentabilitatea în perioada relevantă. În cadrul măsurii, ajutorul va lua forma unei injecții de capital. Comisia a evaluat măsura în temeiul articolul 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care îi permite să aprobe măsurile de ajutor de stat acordate de statele membre pentru a despăgubi anumite întreprinderi sau sectoare pentru daunele cauzate direct de evenimente excepționale, cum ar fi pandemia de coronavirus.