FacebookTwitterLinkedIn

Consiliul de Administrație al BT a anunțat o Adunare Generală Extraordinare a Acţionarilor, pentru data de 23 mai, la Cluj-Napoca, sediul central al băncii, având ca principal punct pe Ordinea de zi:

„Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni subordonate cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, cu o scadență de zece ani, pentru o suma de maxim 350 milioane euro, cu respectarea prevederilor legale și reglementarilor privind capitalul de nivel II, stabilit în conformitate cu cadrul legislativ din Romania în vigoare în urma adoptării în legislația internă a prevederilor CRD IV («Obligațiunile»).”

Dacă se aprobă, aceste obligatiuni vor putea fi achiziționate, printr-o ofertă publică, pe BVB, de către cel mult 150 de persoane. CA al BT a propus 15 iunie 2018 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA din 23 mai.

Profitul net al Băncii Transilvania a scăzut cu 3,46%, în 2017, dar a rămas ridicat, la peste 1,18 miliarde de lei

Intermediarul ofertei va fi BT Capital Partners, companie din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, având, de asemenea, sediul în Cluj-Napoca.

BT are un capitalul social format din peste 4,34 miliarde de acţiuni, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Pentru finele anului trecut, BT a anunțat active de 59,3 miliarde de lei, respectiv 13,87% din piața bancară, iar capitalizarea acesteia este în prezent de 11,48 miliarde de lei.

Pentru finele anului trecut, BT a anunțat active de 59,3 miliarde de lei, respectiv 13,87% din piața bancară, iar capitalizarea acesteia este în prezent de 11,48 miliarde de lei. Profitul net al BT din 2017 a fost cu 3,46% mai mic față de rezultatul din anul anterior, până la 1,186 de miliarde de lei, dar a însemnat a doua cea mai profitabilă bancă din țara noastră.