FacebookTwitterLinkedIn

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, se arată într-un comunicat oferit de către Autoritate de Concurență.

Maria Trading are ca obiect principal de activitate comerţul cu ridicata al animalelor vii, iar Agro-Chirnogi – cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase.

Agrirom activează în sectorul producerii și comercializării de cereale, culturilor leguminoase și plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

Decizia cu privire la această tranzacție va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.