FacebookTwitterLinkedIn

Așadar, măsurile adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt următoarele:

Reglementare

 1. Proiectul de Normă privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud;
 2. Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private.

Supraveghere

 1. Rezultatele controlului periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A.;
 2. Rezultatele controlului periodic efectuat la S.A.I. Patria Asset Management S.A.;
 3. Rezultatele controlului periodic efectuat la Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. în calitate de administrator al F.P.A.P. AZT Viitorul Tău, F.P.F. AZT Moderato și F.P.F. AZT Vivace.

Autorizare

 1. Numirea domnului Franz Weiler pentru un nou mandat în funcția de membru – Președinte Directorat la societatea Uniqa Asigurări S.A.;
 2. Numirea doamnei Florentina Stoian pentru un nou mandat în funcția de Membru al Consiliului de Administrație la societatea Onix Asigurări S.A.;
 3. Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;
 4. Modificările aduse Actului constitutiv al societății Atlantic Broker Group Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ și structura asociaților;
 5. Autorizarea actualizării obiectului de activitate a societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj – Napoca în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018;
 6. Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;
 7. Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al SIF Oltenia S.A.;
 8. Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
 9. Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.