FacebookTwitterLinkedIn

Astfel, în data de 3.07.2020, programul IMM INVEST a înregistrat un număr de 64,885 IMM-uri înrolate în portalul www.imminvest.ro, cu un volum total subscris de peste 84 miliarde de lei, din care 59,685,485,869 de lei reprezintă solicitări pentru credite de investiții, iar 24,993,357,465 de lei sunt solicitări de credite pentru capital de lucru. Finanțarea acestor IMM-uri va contribui la menținerea a circa 800.000 locuri de muncă.

De la demararea programului până la 3.07.2020, FNGCIMM a analizat un număr de 117,522 cereri de înscriere (acestea nu reprezintă numărul de IMM-uri, un IMM putând să revină în aplicație cu o nouă cerere de înscriere, dacă documentația nu este completă), iar un număr de 43,039 de solicitări de credite garantate în nume și cont stat, au fost transmise către bănci.

La aceeași dată, numărul dosarelor de credit aprobate de bănci era de 10,260 de dosare, volumul finanțării garantate fiind de peste 9 mld. lei. Un număr de 14,956 solicitări au fost respinse de băncile pentru care beneficiarii au exercitat prima opțiune, în continuare aceștia, având dreptul, conform prevederilor programului, să solicite finanțare la alte două bănci.

Situația sintetică a derulării programului IMM INVEST

Număr IMM-uri înscrise – 64.885

Număr locuri de muncă – 797.650

Capital subscris solicitat – 24.993.357.465 RON

Investiții subscrise solicitate – 59.685.485.869 RON

Total subscris solicitat – 84.678.843.335 RON

Total solicitări analizate în portal – 117.522

Transmis la bancă în analiză – 43.039

Credite aprobate de bănci – 10.260

Credite respinse de bănci – 14.956

Procent garantare estimat – 86.27%

Cele mai multe solicitări de credite au venit din București cu o pondere de 18% din total, urmat de județele Cluj și Ilfov, cu câte 5% din total solicitări, Timiș și Constanța cu câte 4%.

IMMINVEST (accesul la capital financiar) și implementarea unei scheme de garantare a creditului commercial: Factoring cu regres (cu recurs) cu garantarea de către stat, scontarea cu garantarea de către stat și programul de garantare a leasing-ului de echipmente și utilaje (accesul la creditul furnizor) pot deveni pilonii de relansare a economiei românești.