FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Energiei a anunțat disponibilitatea imediată a unui pachet de finanțări ce totalizează aproximativ 600 milioane euro, fonduri nerambursabile în domeniul energiei regenerabile, destinate atât IMM, întreprinderilor mari, dar și companiilor nou înființate. 

Acestea facilitează investiții în dezvoltarea de soluții „verzi” companiilor cu activitate în România, pentru proiecte unde fiecare beneficiar poate accesa până la 15 milioane euro fonduri nerambursabile sau până la 30 milioane euro pe Schema notificată.

Companiile aplicante trebuie să aibă, printre alte activități desfășurate, și producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Pentru a aplica la această soluție de finanțare, însă, nu este obligatoriu ca principala activitate desfășurată de companie să fie cea conform CAEN 3511, arată analiza REI Finance Advisors, una dintre cele mai mari companii de consultanță specializate în atragerea de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate în România.

Proiectul de finanțare face parte din Componenta C.6 Energie, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Măsura de investiții I.1. – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile și prevede sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat.

Din analiza REI Finance Advisors reiese:

  • Condițiile principale pentru accesarea Schemei sunt ca investiția în soluțiile regenerabile să fie de minimum 0,4 MW, iar cel puțin 50% din capacitatea instalată să fie destinată consumului propriu;
  • Pentru soluțiile de energie solară, suprafața trebuie să cuprindă cel puțin 2.500 mp de teren sau acoperiș, iar activele să fie libere de sarcini;
  • Panourile fotovoltaice, invertoarele, sistemele de stocare și turbinele eoliene, printre echipamentele eligibile spre finanțare incluse în proiecte;
  • Sesiunea de depunere se va desfășura între 31 martie și 30 aprilie 2022;