FacebookTwitterLinkedIn

Cifra de afaceri a Grupului ALRO a crescut cu 2,4%, ajungând la 767,4 milioane de lei în T1 2019, comparativ cu 749,2 milioane de lei în T1 2018. În primul trimestru al anului 2019, Grupul ALRO a înregistrat un profit brut de 105 milioane de lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut (T1 2018: 167 milioane de lei) și un rezultat operațional (EBIT) de 59 milioane de lei în T1 2019 (T1 2018: 101 milioane de lei).

„In primele trei luni ale anului 2019, Grupul ALRO a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri față de anul precedent, cu venituri mai mari generate în principal de segmentul de aluminiu procesat și cu venituri constante din segmentul de aluminiu primar. Aceasta este în concordanță cu strategia noastră de creștere în volumul total al producției realizate și al livrărilor, a ponderii produselor cu valoare adăugată mare și foarte mare pentru industrii mai sofisticate, cum ar fi industria aerospațială și industria auto”, a declarat Marian NĂSTASE, președintele Consiliului de Administrație al ALRO.”

„În același timp, am continuat, în T1 2019, programul de investiții în domeniile cercetării și dezvoltării, cu scopul de a îmbunătăți calitatea producției și a produselor, reducând totodată consumurile și asigurând astfel o creștere sustenabilă pe termen lung a activității noastre “, a adăugat Marian NĂSTASE.

Grupul ALRO

IndicatorT1 2019T1 2018
Producția de aluminiu procesat (tone) 27.748 28.405
Producția de aluminiu primar (tone) 70.746 71.274
Producția de alumină (tone) 118.580 134.163
Producția de bauxită (tone) 571.764 592.428
Vânzări (mii RON) 767.439 749.242
EBITDA1 (mii RON) 94.725 132.856
Marja EBITDA (%)12,3%17,7%
Rezultat net ajustat2 (mii RON) 812 93.645
Rezultat net (mii RON) -9.065 124.621

ALRO S.A.

IndicatorT1 2019T1 2018
Producția de aluminiu procesat (tone)        22.61622.193
Producția de aluminiu primar (tone)        70.74671.274
Vânzari de aluminiu procesat (tone)        22.64121.032
Vânzari de aluminiu primar (tone)        38.549 40.008
Vânzări (mii RON)      674.225667.852
EBITDA1 (mii RON)        57.614    104.492
Marja EBITDA (%)           8,5%15,6%
Profit net ajustat2 (mii RON)       -16.764       79.130
Profit net (mii RON)       -26.144     110.519
Câștig net ajustat2 pe acțiune (RON)         -0,023         0,111
Câștig pe acțiune (RON)         -0,037         0,155

Evoluția pieței

În primul trimestru al anului 2019, piața internațională a rămas fragilă și a raportat prețuri scăzute ale aluminiului conform cotațiilor de la Bursa Metalelor din Londra (London Metal Exchange – LME), niveluri influențate și de alți factori, cum ar fi riscul realizării unei producții mai mari în China, politicile guvernului american privind tarifele impuse în ceea ce privește aluminiul și noile potențiale bariere care ar putea fi impuse, reducerea capacităților Alunorte, nesiguranță la nivel macro, deficitul global de aluminiu estimat pentru 2019 etc.

Prin urmare, în T1 2019, cotația LME și-a continuat tendința descrescătoare observată și la sfârșitul anului 2018, conducând la un preț mediu pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2019, de 1.859 USD/tonă față de prețul mediu LME înregistrat în timpul perioadei de trei luni încheiată la 31 martie 2018, de 2.159 USD/tonă. Toate aceste condiții ale pieței au afectat rezultatele tuturor companiilor majore din industria aluminiului, care au raportat fie o reducere semnificativă a profiturilor, fie pierderi în primul trimestru al anului 2019. Cu toate acestea, analiștii estimează o potențială recuperare a pieței aluminiului, mai târziu în acest an, pe baza deficitului balanței de metale înregistrat în acest moment.

La nivel local, aprovizionarea cu energie rămâne o provocare, întrucât aproximativ 40% din consumul național de energie electrică este acoperit prin aprovizionarea din tranzacțiile de pe piața zilei următoare (PZU), ceea ce duce la denaturări ale prețurilor. Fiind o piață extrem de volatilă, prețurile spot au atins niveluri foarte ridicate, cu impact negativ asupra consumatorilor finali în general, și în special asupra marilor consumatori industriali. Acest lucru se traduce în costuri de producție mai mari pentru ALRO.

Analiza financiară și operațională

La începutul anului 2019, Grupul ALRO a continuat să se concentreze asupra creșterii producției și a vânzărilor de produse procesate din aluminiu, pentru a răspunde mai bine cererii de pe piață și a raportat livrări mai mari de produse procesate, compensând parțial scăderea de aproximativ 300 USD/tonă a cotației LME, care a limitat astfel nivelul valoric al vânzărilor. Așadar, investițiile efectuate în ultimii ani dau roade, astfel că ponderea produselor cu valoare adăugată mare (“PVAM”) și a produselor cu valoare adăugată foarte mare (“PVAFM”) destinate industriilor specializate, cum ar fi industria aerospațială și industria auto, în totalul livrărilor sale, a crescut și a atins 51% din veniturile totale ale Grupului în T1 2019, față de 49% în T1 2018.

În ciuda declinului pieței internaționale a aluminiului, strategia de investiții implementată de Grupul ALRO a generat rezultate pozitive, cu o marjă EBITDA de peste 12% și cu un nivel de 95 milioane de lei în T1 2019, comparativ cu 133 milioane de lei în T1 2018. Grupul a raportat fluxuri de numerar pozitive din activitatea operațională de 61 milioane de lei în T1 2019; fluxurile de numerar din activitatea de finanțare au fost de 72 milioane de lei, iar fluxurile de numerar utilizate în activitatea de investiții au fost de 44 milioane de lei. Grupul și-a continuat investițiile în proiecte de investiții cu rentabilitate pentru a spori poziția competitivă a Grupului, asigurând  totodată o creștere durabilă, iar suma alocată în T1 2019 a fost de 26 milioane de lei. În plus, în primul trimestru al anului 2019 au fost puse în funcțiune câteva echipamente noi și moderne pentru extinderea capacității, creșterea competitivității și reducerea consumului de energie și de materii prime în cadrul facilităților de producție ale Grupului: în cadrul ALRO pentru cercetarea aplicațiilor tehnologice de vârf și în ALUM pentru cercetarea tehnologiei hidroxidului de aluminiu (uscat și umed).

Evenimente semnificative

Începând cu data de 18 martie 2019, Comisia Indicilor a Bursei de Valori București a aprobat includerea companiei ALRO (ALR) în BET, indicele principal al pieței, și BET-TR, indicele care include și dividendele acordate de companiile din BET. Indicele BET va include astfel 16 societăți, ceea ce este o premieră în istoria pieței locale de capital și reprezintă o diversificare fără precedent a sectoarelor reprezentate în cadrul indicelui BET. Acțiunile ALRO sunt tranzacționate la BVB din octombrie 1997, iar prin această decizie ALRO devine prima companie din industria de aluminiu prezentă în cei doi indici.