FacebookTwitterLinkedIn

Anul acesta majoritatea facultăților din România au ales să își desfășoare procesele de admitere în mediul online, prin concurs de dosare. Cu toate acestea, facultățile de medicină păstrează modelul clasic, de admitere pe baza unei probe scrise, respectând normele de distanțare socială impuse de pandemia de coronavirus, relatează Agerpres.

Potrivit Asociației Ad Astra, ordinea procedurilor de admitere la programele de studii universitare este corelată cu clasamentul universităților din țară din Raportul asupra Metarankingului Universitar-2019, realizat pe baza prezenţei instituţiilor de învăţământ superior în nouă clasificări internaţionale.

Topul celor 10 cele mai prestigioase universități din țară

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) a decis ca admiterea din acest an să fie organizată exclusiv online, condiţiile specifice fiind stabilite la nivelul fiecărei facultăţi. UBB propune două specializări noi la nivel licenţă, la Facultatea de Studii Europene – Specializarea Diplomaţie în afaceri, respectiv la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării – Specializarea Studii de conflict.

Universitatea din București păstrează admiterea pe bază de examen la Facultatea de Drept. Majoritatea facultăţilor Universităţii din Bucureşti oferă viitorilor studenţi un proces online de preînscriere, înscriere şi admitere.
Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează concurs pe bază de dosare în trei sesiuni. Concursul se bazează pe trei probe şi desfăşurat în trei sesiuni, fiecare din acestea conţinând trei faze, prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

La polul opus, Universitatea de Vest din Timişoara ţine cont doar de rezultatele la examenul de Bacalaureat. Acest lucru este valabil pentru toate cele 11 facultăți componente din cadrul universității.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) a anunţat că la admiterea din acest an la cele 15 facultăţi din cadrul instituţiei au fost eliminate toate probele scrise.

O altă facultate care păstrează tradiția de anul trecut este Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti care organizează concurs de admitere pentru toate facultăţile. La fel se va întâmpla și pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca care își va organizează examenele de admitere în varianta clasică în perioada 25-26 iulie, dar în spaţii mai mari, pentru a putea să asigure distanţa prevăzută de normele legale.

Admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi se va realiza prin examen scris, la care se adaugă media la examenul de bacalaureat în proporţie de 10%.

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi organizează admiterea doar pe bază de concurs de dosare, fără probă scrisă, cu excepția Facultății de Arhitectură.

Universitatea Politehnica Timişoara (8) organizează probă scrisă de verificare a cunoştinţelor la matematică.
Pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca , media de admitere se calculează după o formulă specifică pentru fiecare facultate, ce include media la examenul de Bacalaureat şi, după caz, punctajul obţinut pentru portofoliul de lucrări (Facultatea de Arhitectură şi Urbanism) sau note la materii specifice în cadrul Bacalaureatului.

Ca în cazul celorlalte facultăți de medicină, și la Universitatea Transilvania din Braşov se păstrează admiterea pe bază de examen scris. La restul facultăților, admiterea se va face în baza unui concurs de dosare.
Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti anunţă desfăşurarea exclusiv online a admiterii 2020.