FacebookTwitterLinkedIn

Compania a obținut certificarea ISO 50001: 2018 care atestă eficiența și performanța sistemului de management al energiei în centrele sale de date din București, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța, Bacău și Craiova. Certificarea a fost emisă de organismul de certificare Lloyd’s Register Quality Assurance în urma unui audit realizat pe parcursul lunii martie.

Printre măsurile luate pentru reducerea impactului asupra mediului și asigurarea unui viitor verde, durabil, se numără: utilizarea exclusivă de energie verde pentru derularea activităților Vodafone în România, folosirea de tehnologii avansate de răcire, eficiente energetic în centrele de date Vodafone, utilizarea energiei solare pentru generarea energiei electrice necesare rețelei Vodafone, reciclarea în proporție de 100% a echipamentelor de rețea disponibilizate, prima Pădure Inteligentă din România pentru prevenirea tăierilor ilegale, cartelele SIM de dimensiuni reduse eliminând jumătate din cantitatea de plastic utilizată și dezvoltarea programelor de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice (DEEE) și a programelor de vânzare a terminalelor recondiționate.

„Grija pentru planetă si reducerea impactului operațiunilor Vodafone asupra mediului se află în centrul preocupărilor noastre. Certificarea ISO 50001: 2018 reprezintă încă un reper important în eforturile noastre de a ajunge la o amprentă de carbon „net zero” până în 2040 și reflectă munca îndelungată, consecvența și determinarea echipei Vodafone pentru a eficientiza cât mai mult consumul de energie electrică”, a declarat Cătălin Buliga, Chief Network Officer Vodafone România.

La nivelul grupului Vodafone, obiectivul este de a elimina în întregime emisiile de carbon provenite din surse indirecte până în 2040, cu 10 ani mai devreme față de termenul inițial.

Pentru atingerea nivelului „net zero”, compania și-a stabilit o serie de obiective pe termen mediu și lung în cadrul pilonului Planet al misiunii Vodafone. Aceste obiective prevăd reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activitățile proprii și din energia cumpărată și consumată la 50% până în 2025 și în întregime până în 2030. Vodafone și-a asumat, de asemenea, reducerea la jumătate a emisiilor de carbon provenite din surse indirecte – inclusiv în societățile mixte, toate achizițiile lanțului de aprovizionare, utilizarea produselor vândute și călătoriile în scopuri profesionale – până în anul 2030.