Cautare
, Contributor

Servicii financiare |
|

Veniturile medii și cheltuielile lunare dintr-o gospodărie în ultimele trei luni din 2012

Bani_Venit_Cheltuieli.jpg
Cheltuielile totale medii pe gospodărie au fost de 2364, ponderea cheltuielilor de consum fiind de 71,9%, în comparație cu veniturile totale medii ale populației de 2566 lei, din care valoarea medie a veniturilor bănești a fost de 81,6%, potrivit celui mai recent studiu al Institului Național de Statistică.

În ultimul trimestru al anului precedent, veniturile totale medii lunare s-au ridicat la 2566 lei, și 894 lei pe persoană. Dintre care veniturile în bani au fost de 2094 lei sau 729 lei pe persoană, iar veniturile în natură au fost de 473 lei lunar pe gospodărie, 165 lei de persoană. Decartul dintre mediul urban și rural a fost de 347 lei.

S-a înregistrat o scădere ușoară în ponderea reprezentată de salarii și alte venituri asociate până la 49,9%, față de 51,1% în trimestrul III, și 50,5% trimestrul II. Însă a consemnat o creștere de un procent,de la 48,9 %, în comparație cu primele trei luni ale anului trecut. Prestațiile sociale au participat cu un procent de 22,5% din veniturile totale, veniturile din agricultură s-au ridicat la 3,6%, veniturile din activităţi neagricole independente, 2,3%, și vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei și proprietate au contribuit cu 1,5%. Veniturile în natură au consemnat un procent de 18,4% din valoarea veniturilor, iar consumul de produse agroalimentare din resurse proprii a contribuit cu 16,6%.

În funcție de mediul de rezidență s-au consemnat diferențe, astfel veiturile din mediul urban au fost cu 19,4% mai mari decât veniturile din mediul rural, și cu 7,4% mai mari în comparație cu ansamblul gospodăriilor. În mediul urban, o pondere de 63,6% din venituri a fost reprezentată de salarii, în comparație cu 28,1%în mediul rural, prestațiile sociale au contribuit cu 22,5%, față de 22,4% în mediul rural. Veniturile în natură s-au ridicat la 8,7%. În mediul rural cea mai mare contribuție a fost adusă de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, în proporție de 32,6%, iar veniturile băneşti din agricultură au asigurat8,2%.

În ultimele trei luni ale anului trecut, cheltuielile totale au fost de 2364 pe gospodărie, în medie, și de 823 lei pe persoană, cu o pondere de 91,2% din totalul veniturilor. Consumul de bunuri alimentare șinealimentare, și servicii au însemnat 71,9% din venituri, impozitele, contribuţiile, cotizaţiile și taxeles-au ridicat la o pondere de 15,8%, cheltuielile cu producția din gospodărie au reprezentat 8,3%

În ceea ce privește cheltuielile de consum, produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut,în medie,cu41,8%, iar cheltuilelie legate de locuință au consemnat un procent de 20,5%.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii