FacebookTwitterLinkedIn

Valentin Jucan propune, de asemenea, mai multe măsuri pentru „salvarea” TVR:

1. Indexarea taxei TV, concomitent cu:

– plafonarea la 1% a comisionului perceput de companiile de electricitate la colectarea taxei TV;

– mărirea capacității de colectarea a taxei TV prin introducerea obigativității companiilor de electricitate de a colecta taxa TV;

– eliminarea posibilității ca Guvernul să poată acorda fonduri suplimentare; – clarificarea categoriilor de persoane scutite de la plata taxei TV;

– defalcarea bugetului TVR în favoarea consolidării autonomiei studiourilor teritoriale;

– introducerea răspunderii directe a Preșdintelui-director general al TVR și a Consiliului de Administrație în cazurile de gestionare deficitară a bugetului televiziunii;

– eliminarea publicității la postul public de televiziune.

2. Consolidarea rolului și atribuțiilor Consiliului de Administrație:

– modificarea legii care reglementează funcționarea S.R.T.V., în sensul eliminării posibilității demiterii consiliului de administrație, în fiecare an, în situația în care Parlamentul respinge raportul său de activitate (respingerea raportului de activitate de către Parlament este un simplu mecanism pentru ca politicul să își manifeste voința în interiorul consiliului, implicit asupra conținutului editorial);

– introducerea, prin lege, a unui mandat de 3-5 ani, decalat de mandatul instituţiilor politice, perioadă care nu s-ar suprapune cu ciclurile electorale;

– separarea atribuțiilor Consiliului de Administrație de cele ale Colegiului Director, aşadar, a reprezentanţilor publicului, desemnaţi de către Parlament, de directorul general şi celelalte persoane din conducerea administrativ-redacţională;

– introducerea, prin lege, a unor criterii clare şi precise, profesionale şi de probitate, pentru selectarea și desemnarea, prin votul Parlamentului, a membrilor Consiliului de Administrație.