FacebookTwitterLinkedIn

„În ultimii ani, piața de asigurări RCA din România a trecut printr-o perioadă extrem de tensionată, apoi printr-un proces de transformare substanțială a cadrului de reglementare, la capătul căruia s-a reușit obținerea unei mai mari predictibilități. UNSAR atrage atenția asupra pericolului pe care îl prezintă emiterea unor reglementări, fără o perioadă suficient de lungă pentru dezbatere, care să permită elaborarea unor opinii bine documentate, și fără realizarea în prealabil a unui studiu de impact. Acest lucru devine cu atât mai important cu cât această reglementare poate avea efecte negative pentru cei șapte milioane de posesori de vehicule din România”, au spus reprezentanții UNSAR. 

Reprezentanții UNSAR nu resping actualizarea și îmbunătățirea cadrului de reglementare în ceea ce privește constatarea de daune externă, însă consideră că realizarea unui Corp de constatatori, la care toți cei care practică această activitate au obligația de a se înscrie, creează premisele unor dezechilibre în piața de asigurări RCA, cu impact negativ în special asupra consumatorilor. 

UNSAR consideră că legislația națională ar trebui să țină cont atât de experiența europeană în acest domeniu, care arată că o autoreglementare a pieței este soluția optimă, cu beneficii pentru toate părțile implicate, cât și de provocările noilor reglementări europene, care vor intra în vigoare în acest an.

„UNSAR consideră că un astfel de corp de constatatori are potențialul de a provoca prejudicii majore atât asiguraților, cât și păgubiților și mediului economic în ansamblul său, prin instituirea unui monopol privat asupra segmentului de constatare și evaluare a daunelor, o componentă vitală a întregului sistem de asigurări. Unul dintre principalele efecte negative poate fi majorarea primelor de asigurare, ca urmare a creșterii costurilor aferente regularizării daunelor”, au subliniat reprezentanții Uniunii.

Primele de asigurare auto pot crește semnificativ atât din cauza onorariilor aferente expertizelor tehnice, dar și a altor costuri legate direct sau indirect de activitatea de evaluare.

Costurile vor fi suportate de toți posesorii de vehicule din România (circa 7 milioane de cetățeni), nu doar de către păgubiți (aproximativ 300.000 persoane în medie anual).

Reamintim faptul că înaintea propunerii de elaborare a unui proiect care vizează constituirea unui astfel de Corp de constatori,  ideea a fost promovată preponderent de către Asociația Service-urilor Independente (ASSAI). Considerăm vital ca, pentru îndeplinirea scopului implicit al acestui proiect, de creștere a gradului de protecție a consumatorului, atât ASSAI, cât și toate celelate asociații implicate încă în dezbaterea acestui proiect să manifeste transparență și să aducă clarificări publice privind membrii, statutul și obiectivele lor”, au adăugat reprezentanții UNSAR.

Mai mult, un proiect de lege în acest sens (CEETAR) a fost respins în anul 2015 de Senatul României, comisiile avizatoare din Camera Deputaților, având de asemenea punct de vedere negativ de la Guvern și de la Consiliul Concurenței, unul dintre oponenții vocali ai acestui proiect, la acea vreme, fiind și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

„UNSAR își exprimă deschiderea la dialog cu toate părțile implicate și disponibilitatea de a pune la dispoziție expertiza tehnică a membrilor săi, astfel încât să fie realizat un cadru de reglementare optim, cu beneficii în primul rând pentru consumatori. Ne exprimăm încrederea că Președintele Autorității de Supraveghere Financiară va rămâne garantul unui dialog constructiv caraterizat prin echidistanță, în folosul pieței și al consumatorilor, și nu va permite elaborarea unor reglementări în grabă, fără studii de impact și fără o integrare corectă a opiniilor specialiștilor în domeniu, în interesul consumatorilor de asigurare RCA”, au susținut reprezentanții Uniunii Asiguratorilor.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 21 de companii de profil, care dețin peste 80% din piața locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și promovarea dezvoltării cât mai durabile a industriei asigurărilor pe plan intern și internațional. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al federației asigurătorilor și reasigurătorilor europeni – Insurance Europe.