FacebookTwitterLinkedIn

European Broadcasting Union, organizația televiziunilor publice din Europa – a retras Televiziunii Române statutul de membru din cauza datoriilor neachitate în valoare de 10 milioane de euro. Ultima rată din această datorie, în valoare de 250.000 de euro, a fost achitată de TVR în luna ianuarie 2016.

În această situație, Televiziunea Română nu mai are dreptul să participe la Eurovision 2016, concurs ce va avea loc în luna mai.

De asemenea, TVR va pierde accesul la alte servicii acordate membrilor EBU printre care se numără Eurovision News şi Sports News Exchanges, precum şi drepturile de a transmite evenimente sportive, servicii de expertiză legală, tehnică şi de cercetare, precum şi servicii de lobby.

VEZI BILANȚUL FINANCIAR AL TELEVIZIUNII ROMÂNE LA SFÂRȘITUL ANULUI 2015!

Ingrid Deltenre, Directorul General EBU, a declarat: „Este regretabil că am fost nevoiţi să apelăm la această măsură. Am fost dezamăgiţi că toate demersurile de a rezolva această chestiune nu au primit niciun răspuns din partea guvernului României. În ultimele săptămâni, EBU a luat cunoştinţă de sugestia Ministerului de Finanţe că TVR va intra în procedurile de insolvenţă care vor rezulta la o restructurare profundă a televiziunii. EBU este o asociaţie non-profit care reprezintă 73 de Servicii Publice de Transmisiune a Programelor Audiovizuale din 56 de ţări. Datoriile acumulate succesiv de TVR pun în pericol chiar stabilitatea EBU.”

Data limită pentru plata datoriei a fost extinsă până la 21 aprilie 2016, dar plata nu a fost efectuată.