FacebookTwitterLinkedIn

Prin Hotărârea Guvernului nr. 47/2003 se definesc ca fiind de importanţă majoră: Festivalul Internaţional „George Enescu”, Jocurile Olimpice de Iarnă, Jocurile Olimpice de Vară, Campionatul Mondial şi cel European de fotbal şi jocurile de calificare ale echipei naţionale a României.

Singurul eveniment de importanţă majoră cu finanţare asigurată de la bugetul de stat este Festivalul „George Enescu”.

TVR a finanțat din fonduri proprii, în 2014, Campionatul Mondial de Fotbal din Brazilia şi Jocurile Olimpice de la Soci, iar în 2012, Campionatul European de Fotbal şi Jocurile Olimpice de Vară de la Londra. La acestea s-au adăugat meciurile din deplasare ale echipei naţionale de fotbal, dar şi alte competiţii naţionale, mondiale şi europene de handbal, patinaj, gimnastică, rugby, canotaj, atletism, nataţie etc.

În vederea pregătirilor pentru următoarele evenimente de importanţă majoră, TVR consideră necesară actualizarea prevederilor legale existente referitoare la finanţarea instituţiei, în sensul asigurării de la bugetul de stat a surselor financiare necesare achiziţionării drepturilor privind transmisiile evenimentelor de importanţă majoră stabilite prin HG nr. 47/2003.

Având în vedere faptul că evenimentele de importanță majoră au fost stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar legea privind organizarea şi funcţionarea activităţii TVR nu cuprinde acestă categorie de evenimente, Televiziunea Română propune completarea articolului 41 alin. (1) din Legea nr. 41/1994: „Art. 41. (1) Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru achiziţionarea de echipamente şi piese de schimb radio şi televiziune, materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii specifice, precum şi, integral, fondurile necesare pentru utilizarea staţiilor de emisie, a radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, datorate agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor; pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes naţional; pentru achitarea cotizaţiilor cuvenite organizaţiilor guvernamentale internaţionale; pentru organizarea şi difuzarea evenimentelor de importanţă majoră, naţionale şi internaţionale, cu caracter cultural, artistic şi sportiv.”

Proiectul de lege a fost transmis Guvernului României, prin Ministerul Culturii, în vederea însuşirii lui ca iniţiativă legislativă.