FacebookTwitterLinkedIn

Fiecare stație va fi echipată cu câte două agregate de comprimare (unul în funcțiune și unul de rezervă), având capacitatea tehnică de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze naturale.

Contractul de execuție a celor trei stații de comprimare gaze naturale a fost câștigat de un consorțiu de firme românești, condus de INSPET SA Ploiești. Valoarea contractului este 288,7 milioane de lei, la care se adaugă TVA.

Uniunea Europeană s-a implicat în finanțarea proiectării celor trei staţii de comprimare, printr-un grant în valoare de 1,5 milioane de euro, reprezentând 50% din cheltuielile eligibile estimate, au anunțat reprezentanții Transgaz.

Pe lângă cele trei staţii de comprimare, proiectul BRUA Faza 1 prevede construcția conductei de transport gaze naturale Podișor-Recaș, în lungime de 479 de kilometri, cu diametru de 32” (Dn 800) și presiunea de proiectare de 63 bar.

Valoarea totală estimată pentru Faza I este de 478,6 milioane de euro, iar UE acoperă 179,3 milioane de euro, printr-un al doilea grant, care reprezintă 40% din cheltuielile eligibile estimate.

La finalizarea fazei I se va asigura fluxul de gaze naturale spre: Ungaria, prin interconectorul Horia – Csanadpalota a 1,75 miliarde Smc/an (200 mii Smc/h), la 40 bar la graniță; Bulgaria prin interconectorul Giurgiu – Ruse a 1,5 miliarde Smc/an (171 mii Smc/h), la 30 bar la graniță.

Termenul estimat de finalizare este 31 decembrie 2019.

Realizarea infrastructurii BRUA Faza 1 va contribui în mod semnificativ la ridicarea nivelului de securitate energetică a României și va permite deschiderea de noi oportunități pentru implicarea furnizorilor de echipamente și servicii energetice. Proiectul BRUA Faza 1 va asigura crearea de noi locuri de muncă pentru lucrările de execuție și pentru exploatare pe teritoriul României. Investiția în cele trei stații de comprimare gaze naturale constituie o dovadă în plus a capacității companiei Transgaz de a realiza proiecte investiționale strategice, ambițioase, care să asigure dezvoltarea durabilă a Sistemului Național de Transport gaze naturale și alinierea acestuia la standardele europene de performanță și competitivitate”, a declarat Ion Sterian, directorul general al Transgaz.

Proiectul BRUA Faza I este considerat un proiect prioritar la nivel regional. El este inclus în lista proiectelor CESEC (Central East South Europe Gas Connectivity), pentru că aduce o contribuție semnificativă la creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale şi a gradului de interconectivitate regională.

SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate; precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.