FacebookTwitterLinkedIn

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
INSTRUCȚIUNEA nr. 2 din 16 martie 2020 privind asigurarea respectării de către furnizorii de servicii media audiovizuale a măsurilor dispuse pe durata instituirii stării de urgență.

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, având în vedere rolul serviciilor media audiovizuale în formarea opiniei publice, mai ales în situații de criză ce impun măsuri excepționale determinate de apariția unor pericole grave la adresa sănătății publice,
în temeiul dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, în scopul respectării măsurilor naționale dispuse de autoritățile competente pe durata stării de urgență, privind reducererea riscurilor de apariţie şi de răspândire a îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus (COVID-19), având în vedere dispozițiile art. 64, 65, 73 și 76 din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea:

INSTRUCȚIUNE
Art. 1 – Pe durata instituirii stării de urgență, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a asigura:
a) difuzarea pe posturile de radio şi de televiziune a decretului de instituire a stării de urgenţă, în cel mult două ore de la semnare şi repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de urgenţă;

b) difuzarea integrală şi cu prioritate a informaţiilor şi comunicatelor oficiale ale Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgență și ale celorlalte autorităţilor publice implicate în gestionarea stării de urgență;

c) aplicarea cu celeritate a măsurilor dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, de Consiliul Național al
audiovizualului, precum și de alte autorităţi publice competente, cu respectarea dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență nr. 1 din 21
ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia măsurile urgente de aplicare intră imediat în vigoare.

Art. 2 – (1) Consiliul Național al Audiovizualului solicită furnizorilor de servicii media audiovizuale să asigure măsurile redacționale necesare, adaptate stării de urgență instituite, în vederea respectării obligațiilor legale privind informarea corectă a publicului, respectiv:
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor, evitarea senzaționalului sau a infodemiei caracterizată de supraabundența de informații ce pot crea confuzie;

b) difuzarea de informații preluate din surse oficiale și surse de încredere, naționale și internaționale, astfel încât serviciile media audiovizuale să poată contribui la combaterea contaminării publicului cu fake news apărute pe rețelele de socializare; verificarea oricăror
informații legate, direct sau indirect, de subiectul coronavirus;

c) respectarea regulilor deontologice și acordarea unei atenții speciale fiecărui mesaj diseminat, astfel încât să nu fie stimulată latura emoțională, panica și nesiguranță în rândul cetățenilor.

Art. 3 – Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data de 16.03.2020 și se aplică pe perioada instituirii stării de urgență.

Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
Maria Monica Gubernat