Primăria Bucureștiului a lansat o emsiune de obligațiuni de 555 de milioane de lei, subscrisă în proporție de 50%

Obligaţiunile cuprind 55.500 de titluri, cu o valoare nominală de 10.000 de lei, rata cuponului fiind de 5,6%, iar scadenţa la 23 aprilie 2028. Aceste obligaţiuni sunt denominate în lei, fiind emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate și neconvertibile. Plasamentul a avut loc în scopul refinanţării tranşei de obligaţiuni scadente în data de …