Cautare

Eticheta: adeverinţa

Știre publicată pe 24/03/2013

Patru cu şi despre statul român

„Cele mai intense experienţ e cu instituţ ii ale statului sunt cu administraţ iile fiscale sau diferitele direcţ ii publice.“

Ionut Bonoiu Ionut Bonoiu, Staff