FacebookTwitterLinkedIn

Un raport publicat de revista Nature arată că Europa a pierdut teritorii foarte întinse de pădure în ultimii ani din cauza intensificării exploatărilor forestiere. Prin urmare, defrișarea pădurilor a dus la reducerea capacității Europei de a absorbi dioxidul de carbon. Din acest motiv, lupta împotriva schimbărilor climatice devine și mai dificilă conform Agerpres.

Noul studiu realizat de Centrul de Investigaţii Comune al Comisiei Europene, analizează datele culese prin satelit, arătând că o mare parte a suprafeţei forestiere a Uniunii Europene, aproximativ 38 % din total, este utilizată în industria lemnului.

Așadar, tăierea copacilor a devenit o practică obişnuită. Cu toate acestea, studiul atrage atenţia asupra pierderii biomasei care a crescut cu 69% între 2016 şi 2018, comparativ cu perioada 2011 şi 2015. În același timp, aria forestieră exploatată a crescut cu 49 %.

Pierderea suprafeţei forestiere a încetinit lupta împotriva schimbărilor climatice, pe care autorităţile comunitare o dezvoltaseră în jurul pădurilor pentru următorii ani. Cu ajutorul pădurilor europene se elimină aproximativ 10% din totalul gazelor cu efect de seră emise în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, extinderea exploatărilor forestiere va dezechilibra industria bazată pe exploatarea lemnului, în special cererea și oferta de lemn.

Cea mai mare intensificare a ariilor de exploatare forestieră s-a produs între 2016 şi 2018 în Suedia şi Finlanda, care împreună au reprezentat peste 50% din totalul creşterii înregistrate de cele 26 de ţări în ansamblu. Conform studiului, Spania, Polonia, Franţa, Letonia, Portugalia şi Estonia au reprezentat împreună aproximativ 30% din această creştere.