FacebookTwitterLinkedIn

Pentru prima dată rezultatele de audiență ale presei scrise sunt disponibile și pentru populația din mediul rural, livrările anterioare de date studiind doar populația urbană.

Accesul la rezultatele de audiență din mediul rural aduc noi informații clientilor de publicitate dornici să investească în această zonă.

Presa scrisă atinge peste 35% din populația satelor, în timp ce acest procent în mediul urban se ridică la peste 60%.

Tot în acest an, în luna martie, BRAT a publicat și primele rezultate de audiență în mediul rural pentru siteurile web. Rezultatele publicate astăzi confirmă primele rezultate cu privire la mediul rural, tendințele și evoluțiile cu privire la consumul media din zona rurală fiind similare mediului urban, dar la un nivel de penetrare la puțin peste jumatate față de mediul urban.

Odată cu această publicare a rezultatelor SNA, beneficiarii studiului au o imagine completă asupra modului în care populația României citește publicații tipărite, ziare sau reviste, putând analiza consumul media diferențiat pentru publicul din mediul urban sau rural.

Cele mai recente date de audiență pentru presa scrisă arată faptul că 7,3 milioane de persoane, adică 58% din populația intre 14-74 ani din România, citesc curent cel puțin o publicație. Dintre acestia, 69% provin din mediul urban și 31% din mediul rural.

Referitor la profilul publicului cititor, diferențele dintre preferințele celui din mediu urban și rural nu diferă foarte mult sub raportul genului, vârstei sau a educației.

În timp ce femeile preferă revistele, barbații citesc în mai mare măsura presa cotidiană și publicațiile locale (în cea mai mare parte tot publicații cotidiene), tendința manifestându-se mai pregnant în mediul rural.

Tinerii sub 24 de ani preferă revistele atunci când citesc, în timp ce persoanele între 35 și 54 de ani citesc cu precădere cotidiene, iar persoanele peste 64 de ani citesc puțin, și în special reviste.

Interesul publicului pentru lectura presei crește odată cu nivelul educației persoanelor. În cazul mediului rural, se observă în mod special o preferință mult mai mare în comparație cu cea din mediul urban spre lectura presei în cazul persoanelor cu educație superioară. Publicul cititor din mediul rural preferă presa locală celei naționale, în mai mare măsură decât publicul din mediul urban.

În ceea ce privește alocarea de resurse financiare pentru achiziționarea de ziare si reviste, datele SNA arată ca populația din mediul rural cheltuie mai puțin decât cea din mediul urban, 54% dintre cei intervievați declarând că nu au cumpărat nicio publicație în ultima lună, spre deosebire de 32% în mediul urban. Cu toate acestea, 7% din populația de la sate are cel puțin un abonament la un ziar și 4% abonament la o revistă, procentul acestora reducându-se la jumătate în mediul urban.

BRAT este organizația industriei de media din România care măsoară audiența presei scrise și a mediului online, auditează tirajele (presa scriă) și monitorizează investțiile în publicitate (presa scrisă, online, radio și outdoor). BRAT pune la dispoziția pieței de media și de publicitate indicatorii de performanță obținuți în urma auditului și a studiilor realizate.